Fåglar och djur i Hamras natur

Floran i området handlar om träd och växter. Skogsbrynen består mest av lövträd som ger ljus och fukt till den varierade växtligheten, särskilt på vår och försommar (ger biologisk mångfald).

Läs gärna mer i länken nedan.