Kungsbackaklubbarnas miljömöte 2014-09-27

Närvarande:

Elsa Rosenblad, Kungsbacka GK, ordf
Bosse Dahlström, Forsgården GK
Patrik Ekman, Sjögärde GK
Lars Falkäng, Kungsbacka GK
Stig Hoff, Gräppås GK
Olle Svensson, Gräppås GK
Gunnar Trenning, Mölndals GK
Bertil Wiktorén, Särö GK  

Mötets tema: Miljöträffarnas berättigande

Miljöträffarna startade år 2000, först med de dåvarande 5 golfklubbarna inom Kungsbacka kommun. Därefter har 2 st tillkommit och Mölndals GK involverats. Intresset var från början stort för det begynnande miljöarbetet. Tyvärr har deltagandet sjunkit på senare tid, varför vi ifrågasätter miljöfrågornas relevans för golfklubbarna. Mötets avsikt var att diskutera nedläggning, omstart eller förändring av miljöträffarnas innehåll.

Miljöfrågornas organisation och hantering i klubbarna har förändrats under senare tid. De har i flera fall lagts samman med annan kommittéverksamhet. De tidigare miljöträffarnas inriktning mot banskötsel och underhåll har därmed blivit överflödigt. Nya frågor av gemensamt intresse har dock kommit upp. Det gäller t ex myndighetshantering, certifiering, jämförelser och tips. Mötet beslöt därför att ändra inriktning mot samarbete inom vissa viktiga frågeområden. Exempel på sådana är:

  • Myndighetstillsyn, teman och kostnader
  • Förbundsfrågor till Svensk Golf
  • Kostnadsjämförelser och möjliga delade kostnader
  • Vattenfrågor, vattenkvalitet och provtagningsplaner
  • Erfarenheter av olika insatser på klubbarna
  • Utåtriktad slagkraftig kommunikation
  • Skyddsjakt och djurliv på områdena

Mötet beslöt att starta med Myndighetstillsyn grundat på den nya förordningen (SFS 2014:425) till    

Bekämpningsmedelsdirektivet. En del krav vid användningen av bekämpningsmedel kommer att skärpas. Mer tydliggörande föreskrifter tas fram av Jordbruksverket under 2015. Direktivet gäller park, sportytor och golf. Elsa R fick uppdraget att ta kontakt med Miljö och Hälsa i Kungsbacka kommun för att inbjuda dem till diskussion om Bekämpningsmedelsdirektivet med vårt Miljömöte. Till detta protokoll bifogas den information om Bekämpningsmedelsdirektivet som erhållits från Peter Edman, Svensk Golf. 

Vid protokollet 

Elsa Rosenblad

2014-10-01