Tävlingskommittén

Christer Dahlin

Ordförande

Gun Jarnestål

Tävlingsledare

Kent-Göran Andersson

Tävlingsledare

Morgan Lundgren

Ledamot

Bengt Hansson

Ledamot

Jan Ström

Ledamot

Monica Jacobson

Ledamot