Tävlingsbestämmelser 2018

För tävling på Kungsbacka Golfklubb gäller:

Där inget annat anges spelas tävlingen över 18 hål.
Högsta exakta handicap som får tillgodoräknas är 36,0.

Alla singeltävlingar är handicapgrundande.
Vid lottade tävlingar ges tävlande företräde på banan.

Spelare, som av medicinska skäl behöver använda persontransporthjälpmedel vid tävling, skall ha tillstånd ifrån klubbstyrelse (baserat på läkarintyg).

Tävlingskommittén förbehåller sig rätten att göra ändringar i tävlingsprogrammet.

Tävlingarna spelas enligt Regler för Golfspel, SGF:s Generella Lokala Regler,
KbGK:s Lokala Regler, SGF:s Spel- och Tävlingshandbok samt EGA:s Handicapregler

För handicaptävlingar gäller:

Alla får delta i alla handicaptävlingar, förutsatt att kriterierna för tävlingen är uppfyllda (ålder, kön, klass etc.) men endast spelare med EGA Exakt Tävlingshandicap (ETH) kommer med på resultatlistan.

I en par- eller lagtävling krävs att båda/alla spelarna i paret/laget har EGA Exakt Tävlingshandicap för att finnas med på resultatlistan.

Detaljerad information om EGA:s Handicapregler lämnas på begäran av Regel- o HCP-kommittén.

Anmälan till tävling:

Kungsbacka GK godkänner ingen anmälan, som i GIT betecknas med "Sekretess".

Anmälan kan göras från kl. 8.00, 4 veckor före sista anmälningsdatum för respektive tävling i tävlingsprogrammet, antingen på terminalen vid klubbens entré eller via nätet på Golf.se samt i undantagsfall via telefon 031-93 81 81.
Lottning sker enligt urvalsprincipen anmälningsordning där inte annat anges.
Anmälningstiden utgår kl. 17.00 3 dagar före tävlingsdag, om inte annat har anslagits på anmälningslistan.
Vid tävling som spelas lördag eller söndag gäller onsdag kl 17.00 som sista anmälningsdag.
Tävlande som inte återtagit sin anmälan innan anmälningstidens utgång skall betala fastställd avgift.

Uteblivande från tävling utan godtagbart skäl behandlas enligt SGF:s tävlingsregler.

Anmälningsavgifter (om inget annat anges för enskild tävling):

Singeltävling 100 kr/person

Partävling 100 kr/person

 Greenfeegäst  NB medlem/Vard. medlem  DeGK/VbGK/FbGK vardag                         

 

  Senior Junior Senior  Junior Senior Junior
Singel vard/helg 650 kr 275 kr 500 kr 200 kr 500 kr 200 kr
Foursome/Greensome 450 kr 200 kr 350 kr 150 kr  350 kr 150 kr
Fyrboll 500 kr 225 kr 400 kr 150 kr 400 kr 150 kr


Klassindelning:

Där inget annat anges spelas singeltävling i 3 klasser.

 

Herrar Gul tee

Damer Röd tee

Klass A

+8,0-10,8

+8,0-11,2

Klass B

10,9-16,8

11,3-19,0

Klass C

16,9-36,0

19,1-36,0

Resultat och priser (om inte annat anges):

Vid lika resultat gäller spelhandicapmetoden, därefter matematiska metoden.
För pristagare gäller att spelaren själv eller av spelaren utsett ombud finns på plats vid prisutdelningen . Ombudets namn skall meddelas tävlingsledningen.
Pris som inte avhämtats vid prisutdelning tillfaller klubben. Tävlingsledningen åtar sig
inte att vara ombud.