Aktuell banstatus

Alla banor öppna

Samtliga banor nu är öppna för spel på ordinarie greener.  

Golfbilar

Golfbilar är tillåtna på både Nya Banan och Gamla Banan, med reservation vid kraftig nederbörd. Läs mer om Golfbilshyra.

Tillfälliga lokala regler

På samtliga banor gäller lägesförbättring med en klubblängd på spelytor klippta till fairwayhöjd eller lägre.

Aktuell status

  • Gamla Banan (18 hål) - Öppen
  • Nya Banan (9 hål) - ÖPPEN
  • Korthålsbanan (9 hål) - ÖPPEN - Bollränna
  • Driving Range - Öppen