Hyra Golfbil & vagn

Uthyrning av golfbil

Vi har 12 stycken golfbilar till uthyrning för dig som har B-körkort. Vid tävlingsspel skall giltigt läkarintyg och intyg för golfbil uppvisas.

Golfbilshyra och bokning

För säsong 2022 finns det två olika Kort beroende på om du kommer att nyttja golfbil för 18 hål eller 9 håls rundor, och kan inhandlas av medlem på Kungsbacka GK mot uppvisande av läkarintyg. 

Golfbil för 18-hålsrundor

 • För 18 håls rundor fungerar 10- och 25-kortet precis som vanligt
 • Kortet inhandlas i shop/tidsbokning eller kansliet och gäller för innevarande kalenderår
 • Kortet registreras i GIT, och nyttjandet räknas av mot respektive inhandlat digitalt kort
 • Golfbil bokas i samband med tidsbokning via Min Golf eller via shop/reception
 • Allt är digitalt

Golfbil för 9-hålsrundor

 • För dig som vill hyra golfbil för spel av 9-hålsrundor
 • Det finns två olika Klippkort, 10- eller 25-kort, båda i pappersformat
 • Korten inhandlas i kansliet eller shop/tidsbokning, se priser nedan, och gäller för innevarande kalenderår
 • Personalen i shop/tidsbokning gör en markering på kortet vid varje tillfälle som golfbil nyttjas
 • Klippkort för 9-hål räknas ej av i GIT, utan enbart genom markering på Klippkortet, se ovan
 • Golfbil för 9-hål kan med fördel bokas i samband med tidsbokning i Min Golf, välj Tillvalsfliken och lediga golfbilar dyker upp
 • Golfbilar kan även bokas via shop/reception

 

Golfbilsavgifter Medlem - 2022

18-hål   Utan läkarintyg Med läkarintyg
1 ggr   350 kr    225 kr
10 ggr*   - 2 000 kr
25 ggr*   - 3 500 kr
*Elekroniskt klippkort
9-hål   Utan läkarintyg Med läkarintyg
1 ggr   200 kr   150 kr
10 ggr**   - 1 000 kr
25 ggr**   - 2 000 kr
**Klippkort i pappersformat som bockas av i shopen vid spel.


Högkostnadsskydd

Vid inköp av 25 ggr-kort är det en maxgräns på 5 000 kr (högkostnadsskydd har uppnåtts). Outnyttjade gånger kan ej sparas till nästkommande år. För att uppnå Högkostnadsskyddsbelopp får ej 10-kort inräknas.

 

Golfbilsavgifter Gäster - 2022

18-hål   Utan läkarintyg Med läkarintyg
1 ggr   400 kr    300 kr
9-hål   Utan läkarintyg Med läkarintyg
1 ggr   200 kr   150 kr

Vi reserverar oss för eventuellt golfbilsförbud om banan t.ex. är för blöt.

 

Hyra av vagn

Vagn 60 kr/runda
Elvagn* 150 kr/runda

Bokas via shop/reception: shop@kungsbackagk.se eller telefon 031-93 81 89
*Elvagn förbokas 1 dag innan spel

Hyresvillkor för golfbilar

§ 1.             Villkor för att få hyra och framföra golfbil 

Giltigt körkort för framförande av bil. Beträffande alkohol gäller samma regler som för bilkörning. Vidare krävs läkarintyg/tillstånd för golfbil eller uppenbar skada i enlighet med regelverk för Hallans Län.

§ 2.              Fordonets brukande
Körning är endast tillåten på: fairway, semiruff och ruff, samt på transportvägar mellan golfhålen, dessutom inom klubbhusområdet och i anslutning till parkeringsområden.

§ 3.              Krav på framförande
Stor hänsyn och försiktighet skall iakttas vid framförandet och inga bromssladdar eller hastiga manövrar är tillåtna. Bilar får under inga omständigheter framföras på, eller tätt intill fore-green. Hänvisningsskyltar för bilar skall respekteras.
Stor hänsyn skall även tas till andra spelpartier på anläggningen.

§ 4.              Åtgärder vid skada eller fel
Hyresmannen ansvar för skador som uppkommit på bilen under hyresperioden och även skador som hyresmannen åsamkat anläggningen på grund av vårdslös körning. Hyresmannen är skyldig, att fortast möjligt anmäla fel eller skada på fordonet och uthyraren skall efter sådan underrättelse meddela hyresmannen vilka åtgärder som skall vidtagas.

§ 5.              Uthyrarens ansvar vid driftstopp eller skada
Uthyraren ansvarar för att fordonet är i funktions- och kördugligt skick. Uppstår driftfel under hyresperioden pga fordonets kondition eller fel, är hyresmannen berättigad till ersättningsfordon eller återbetalning av erlagd hyra.

§ 6.              Begränsning av skada
Det åligger såväl hyresmannen som uthyraren att i möjligaste mån begränsa uppkommen skada.

§ 7.              Återlämnande
Efter avslutat spel ska bilen parkeras på därför avsedd plats, sättas på laddning samt tömmas av hyresmannen. Nycklar återlämnas till uthyraren eller på annan överenskommen plats.