Ordningsföreskrifter 2021

Ordningsföreskrifter 

- Gällande fr o m 1 juni 2021

Tidigare Coronarelaterade undantagen till golfreglerna försvinner från och med 1 juni. Ronder spelade enligt dessa råd och riktlinjer är giltiga som handicapronder. 

 • Samtliga tävlingar ska spelas enligt ordinarie Regler för golfspel
  För att en rond ska vara handicapgrundande – oavsett om det är en tävlings- eller sällskapsrond – måste den också spelas enligt ordinarie Regler för golfspel.

 • Krattor finns i alla bunkrar för obligatorisk återställning av ytan efter spelares besök i bunker. Ingen lägesförbättring i bunker

 • Hålet får inte längre göras grundare.

 • Valfritt att ta ur flaggstången.

 • Resultathantering ska följa regel 3.3b.

 • Start från flera tee (inklusive kanonstart) samt samlingar (informationsmöten, prisutdelningar med mera) är tillåtna så länge deltagarna har möjlighet att hålla två meters avstånd till varandra. Samlingar bör i möjligaste mån hållas utomhus.

 • Publik tillåts med upp till 100 personer på anläggningar utan anvisad sittplats och upp till 500 personer vid tävlingar med anvisad sittplats. Deltagare och nödvändiga funktionärer räknas inte som publik.

 • Inga specifika riktlinjer avseende måltider i tävlingsvillkoren. I restaurang gäller de allmänna Covid-19-reglerna för restaurangverksamhet.

 

ÖVRIGT

 • Var noggrann med handhygien och tvätta händerna kontinuerligt med tvål och vatten i minst 20 sekunder och när detta inte är möjligt, använd handdesinfektion.

 • Endast pristagare bör medverka vid prisutdelningar. Prisutdelningar genomförs utomhus och klassvis för att undvika folksamlingar efter avslutad tävling. Pristagare kan i stället för att medverka på prisutdelning välja att hämta pris på kansliet i efterhand.

 Brott mot ordningsföreskrifter är inte pliktbelagt men ingår i det uppförande som förväntas av alla spelare enligt Regel 1.2a.