JK/Elit organisation & kontaktuppgifter

I Junior och Elitkommittén 2023 ingår följande personer:

Namn Funktion Telefon E-post
Anders Gustavsson Ordförande, läger, Damelit, sociala aktiviteter, evenemang & sponsring 0708-797819 andersg51@hotmail.com
Magnus Hansson Elit, Herrelit 0705-660428  magnushanson59@gmail.com
Erika Palmgren Träning 0702-512557 erika.palmgren@odontologi.gu.se
Stefan Persson J16, J21 0730-715545 stefan@biomassage.se
Johan Palmgren Tävling 0709-291218 johan.palmgren@pwc.com
Lars Börjesson Kommunikation 0739-020439 lars.borjesson.2@volvo.com
PO Dahlman Tränare, Herrelit 0708-584102 po.dahlman@kungsbackagk.se
Therese Jacobson Tränare, Träning, Damelit 0708-436866  therese.jacobson@kungsbackagk.se

 

Ansvarsområde

I bifogat organisationsschema har vi delat upp verksamheten i ett antal olika områden och ni kan där se vad som ingår i respektive område. Förutom kommittén finns det många andra som är engagerade och har tagit på sig deluppgifter som ligger i något av våra verksamhetsområden.

hälsningar,

Junior och Elitkommittén