Anmälan till juniorträning 2019

ANMÄLAN TILL JUNIORTRÄNING ÄR STÄNGD FÖR ÅRET. VI HAR ETT FÅTAL PLATSER KVAR I NÅGRA GRUPPER. KONTAKTA RESPEKTIVE TRÄNARE OM DU ÄR INTRESSERAD AV TRÄNING I DESSA GRUPPER.

I samband med anmälan samlar vi in personuppgifter som vi  använder för att skapa grupper, kommunikation och underlag till LOK-stöd. Uppgifterna sprids inte vidare.