Anmälan till juniorträning 2019

I samband med anmälan samlar vi in personuppgifter som vi  använder för att skapa grupper, kommunikation och underlag till LOK-stöd. Uppgifterna sprids inte vidare.