Övningsbank

Välkommen till Kungsbacka Golfklubbs övningsbibliotek. Alla övningarna som finns här är till för er som vill träna med ett tydligt mål och syfte för att utveckla ert golfspel på bästa sätt.

Golf handlar om att få bollen i hål på så få slag som möjligt. Därför är detta praktiska övningar med syfte att utveckla närspelet, svingen, mentala och fysiska färdigheter osv. Detta kommer hjälpa dig att bättre förstå ditt egna spel. Övningarna är av typen orsak och verkan samt att du skall lära dig om dig själv och dina styrkor och utvecklingsmöjligheter.

Övningarna ligger också till grund för den ledarutbildning som genomförts under våren för ledarna för seniorlagen, golfskolan, framtidsgrupperna och elitjuniorerna.

Strukturen för hur du som ledare ska använda övningarna ligger för juniorernas del under respektive avdelning för de olika grupperna, se menyn till vänster. Där finns planering av var man ska samlas samt vilka övningar som är planerade att genomföras vid respektive tillfälle. Vill du skapa en grupp för träning eller är intresserad av vara med som ledare så hör av dig till mig.

Marcus Håkansson
Idrottsansvarig Kungsbacka GK
marcus.hakansson@kungsbackagk.se

Innehåll