Utdrag ur Belastningsregistret

Trygg idrottsmiljö - vårt ansvar

Riksidrottsmötet 2019 tog beslut om att föreningar ska begära begränsat registerutdrag ur belastningsregistret för anställda, har uppdrag i föreningen och där har kontakt med barn samt att Registerutdrag alltid ska ske vid nytillsättningar. 

Föreningen är ansvarig för att kontrollen genomförs. Det är däremot den enskilde ledaren som begär utdrag från Polisen och uppvisar det för sin förening. Föreningen ska kontrollera utdraget och dokumentera att kontrollen har genomförts. Inga utdrag får arkiveras.

För oss på Kungsbacka GK är det viktigt för oss att skapa en trygg idrottsmiljö, speciellt för alla barn och ungdomar. Därför begär vi årligen Utdrag ur Belastningsregistret för alla som i sin ledarroll har direkt/regelbunden kontakt med barn under 18 år. Detta är ett beslut från Riksidrottsförbundet.

Vi måste skapa en glädjefylld och säker upplevelse för alla barn och ungdomar. En miljö där de känner sig trygga och kan utvecklas i sin egen takt. Att begära in utdrag är en del av vårt förebyggande arbete och är lika för alla, oavsett hur länge en person verkat i en förening eller hur väl man känner varandra. 

Junior & Elitkommittén

 

Kort fakta: 

 • Ovanstående gäller alla ledare inom föreningen, 15 år eller äldre, som har kontakt med barn under 18 år. Det vill säga alla ledare som i sin roll vistas tillsammans med barn i träningsområden/-lokaler och omklädningsrum. Krav på utdrag gäller oavsett hur länge du har verkat i Kungsbacka GK

 • Utdraget visar endast grova brott: mord, dråp, grov misshandel, människorov, sexualbrott, barnpornografibrott eller grovt rån

 • Den normala handläggningstiden är cirka två veckor tills du erhåller ditt brev från Polisen

 • För dig som är ledare ska du uppvisa ditt Utdrag ur Belastningsregistret till Liselotte Arvidsson i kansliet 

 • Utdraget uppvisas av den enskilde i original och återlämnas direkt. Inga utdrag kommer att arkiveras, utan endast en notering om att kontroll är genomförd för respektive person/ledare

 • Utdraget gäller endast under ett år och är alltså en ”färskvara”

 

Hur går jag tillväga?

 • Klicka här för att komma till Blankett

 • Skriv ut blanketten

 • Fyll i och underteckna

 • Skanna eller fota den underskrivna blanketten som skickas via e-post till: registerutdrag@polisen.se

 • Du får ett autosvar att Polisen har mottagit din e-post

 • Efter några dagar får du ett brev på posten med ditt Utdrag ur Beslastningsregistret - som uppvisas i kansliet


Läs mer om Trygg idrott (länk till RFs hemsida)

 

/Junior & Elitkommittén

 

Publicerat 2021-03-21