Herrgolfens tävlingsbestämmelser

Öppen herrtävling för seniorer, från året man fyller 22, (Ö)* som spelas över 18 hål, från gul resp. röd tee,
under tiden april - september. Ev. undantag, se KbGks hemsida/Herrgolfen
Datum enligt KbGK,s tävlingsprogram.
* (Ö) = Greenfeegäster välkomna!

Reserverade starttider: april - sept, 07.00 - 12.00 och 13.00 - 17.00,  dock ej i juli.

Tävlingen är indelad i fyra (4) klasser: ( Giltig klass ; minst 6 deltagare )
Klass A : exakt hcp  - 11,4 ; Klass B : exakt hcp 11,5 - 17,4 ; Klass C : exakt hcp 17,5 - 36,0.
Klass A spelar slagtävling. Klasserna B och C spelar slaggolfstävling.

Fjärde klassen är vår D-klass.
Den är öppen för de spelare (oavsett hcp) som under innevarande år fyller 70 år och vill spela från Röd tee.

Klassen är inte kvalificerande till Ryder Cup-laget.

Vid anmälan till spel i D-klassen skall "Val av Tee i HCP tävling" bockas för

Resulten presenteras på Herrgolfens anslagstavla i klubbhuset och på Resultatsidan på vår hemsida.

På scorekorten skall anges både exakt hcp (för OG) och spelhandicap (regel 6-2) samt klass!

Valfri starttid och spelpartner.
Sista starttid är kl. 18.00


Samma dag, före tävlingsrond, är träningsspel på banan förbjudet.
Tvister, regeltolkningar o. dyl. avgörs av tjänstgörande tävlingsledare.
Anmälningsavgift: 60:- + ev. tävlingsgreenfee.
Anmälan, samt erläggande av anmälningsavgift skall ske innan start.
OBS! Varje onsdagstävling är, om inget annat anslås, hcp-påverkande
Scorekortet skall lämnas till tävlingsledningen efter varje tävlingsrond.

Samtliga pristagare / onsdag premieras vid månadsavslutningen, som sker den första
tävlingsonsdagen i nästkommande månad.
(pristagare och tid för prisutdelning; se anslagstavlan)

OBS! Månadspriserna hämtas personligen eller via ombud på månadsavslutningen. Veckopriserna kan hämtas vid lämpligt tillfälle.

De tjugo (20) främst placerade i resp. klass / onsdag erhåller poäng enligt fastställd poängmall.

Förutom placeringspoäng till de tjugo (20) främsta erhåller samtliga deltagare även en (1) närvaropoäng.
De tre (3) bästa resultaten av fyra (4) under en kalendermånad adderas för resp. spelare
och vid prisutdelningen premieras enligt följande indelning:

Klass A : 5 priser
Klass B : 5 priser
Klass C : 4 priser
Klass D:  3 priser

 

(vid 5 onsdagar väljer kommitén bort den sista onsdagen i månaden och
vid 3 onsdagar så läggs en onsdag till för att systemet skall bli konsekvent) 

OBS! För KbGK-spelare gäller även att erhållna poäng från samtliga tävlingsonsdagar
adderas löpande över kalendermånad och ligger som underlag,
dels för deltagande i Ryder Cup-laget, dels till "årets onsdagsgolfare" i resp. klass.

OBS ! Sista kval.omgång till Ryder Cup är sista onsdagstävlingen i Juli.

Samtliga deltagare (även greenfeespelare) ingår automatiskt, utan extra kostnad,
i Onsdagskommitténs eclectictävling, som omfattar hela säsongen (april - september).

Resultatredovisning sker snarast efter resp. tävlingsdag och prislistor anslås efter
sista onsdagen i månaden.

I övrigt enl. The Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews: RULES OF GOLF
samt Svenska Golfförbundets Spel- och Tävlingshandbok.