5. Verksamhetsplan 2018

Verksamhetsplan 2018

Målsättningen för 2018 är:

-att verka enligt fastställd Skötselplan

-att aktivera information och kommunikation med medlemmarna

-att attrahera nya medlemmar till Miljökommittén