4. Verksamhetsberättelse 2017

Verksamhetsberättelse 2017

 

Miljökommitténs arbete under 2017 har präglats av den recertifiering enligt GEO, Golf Environment Organization, som meddelandes till Kungsbacka Golfklubb 2017-06-10.

Då översändes certifikatet, en sammanfattning av ifyllda data från de 6 kontrollerade områdena och slutligen certifieraren Mårten Wallbergs rapport. Detta meddelades vid klubbens styrelsemöte den 2017-06-13. Styrelsen uttryckte sin glädje och diskuterade hur detta skulle spridas i Golf-Sverige. Miljökommittén arbetade aktivt under försommaren för att sprida kunskapen om detta till klubbens medlemmar via klubbinformationen och till kommunen och närområdet via lokalpressen. I övrigt har arbetet fortsatt enligt uppgjord plan, särskilt har problemen med dammar och ängar undersökts.

 

Miljökommitténs arbete under 2017 har präglats av den recertifiering enligt GEO, Golf Environment Organization, som meddelandes till Kungsbacka Golfklubb 2017-06-10.

Då översändes certifikatet, en sammanfattning av ifyllda data från de 6 kontrollerade områdena och slutligen certifieraren Mårten Wallbergs rapport. Detta meddelades vid klubbens styrelsemöte den 2017-06-13. Styrelsen uttryckte sin glädje och diskuterade hur detta skulle spridas i Golf-Sverige. Miljökommittén arbetade aktivt under försommaren för att sprida kunskapen om detta till klubbens medlemmar via klubbinformationen och till kommunen och närområdet via lokalpressen. I övrigt har arbetet fortsatt enligt uppgjord plan, särskilt har problemen med dammar och ängar undersökts.