1. Miljökommitténs övergripande målsättning

Miljökommitténs övergripande målsättning

 

Varför är det viktigt med miljöfrågorna? Därför att vi på vår golfklubb har en extra värdefull natur att ta hand om, bruka och och bevara. Vi har havet och Västkusten på ena sidan och två naturreservat, Hördalen och Vallda Sandö, som närmsta grannar på de andra sidorna. Detta avspeglas i Miljökommitténs övergripande målsättning:

 

”Att värna och vårda den yttre och inre miljön till nytta för människor och natur”

 

Det innebär att hälsa och miljö ska skyddas, att natur- och kulturområden ska skyddas och vårdas. Den biologiska mångfalden ska bevaras, god hushållning med mark och vatten ska tryggas samt att återanvändning och återvinning ska främjas.