Exakt TävlingsHandicap och Exakt Handicap

Alla med minst fyra registrerade handicapronder under 2015 har ETH (EGA Exakt Tävlingshandicap), medan övriga har fått EGA Exakt Handicap. Din HCP-status hittar du på Min Golf under Min HCP. (Med handicapronder avses såväl tävlingsronder som föranmälda sällskapsronder.)

Hur kvalificerar man sig för ETH (EGA Exakt Tävlingshandicap)?

Den som under 2015 inte kvalificerat sig för ETH kan göra detta genom att registrera fyra handicapronder under 2016. GIT ger då spelaren automatiskt ETH. 

Spelare i handicapgrupp 1 (plus - 4,4) som under 2015 inte kvalificerat sig för ETH har möjlighet att spela till sig en sådan genom att förutom tävlingsronder registrera upp till fyra föranmälda sällskapsronder. Dessa ronder måste dock registreras av GIT-administratören.

Spelare som under året erhåller sin första hcp i grupp 1-5 har ETH såväl innevarande som nästa år. Spelare i hcp-grupp 6 har alltid ETH.

För att man skall behålla statusen EGA Exakt Tävlingshandicap till nästa år, krävs det att man under det innevarande spelåret registrerar minst 4 handicapronder.

Vad gäller för deltagande i handicaptävlingar?

Alla med Exakt Tävlingshandicap eller Exakt Handicap får delta i klubbens handicaptävlingar, förutsatt att kriterierna för tävlingen är uppfyllda (ålder, kön, klass etc.), men endast spelare med Exakt Tävlingshandicap kommer med på resultatlistan. Ytterligare information hittar du under Tävlingsbestämmelser.