Våra Lokala Regler

”När jag spelade på en annan bana fick jag inte lättnad.” Vad är det som egentligen gäller? Har vi olika regler? Har Europatouren egna regler? Vårt svar på dessa frågor är att Regler för Golfspel (Regelboken) gäller för alla tävlingar – överallt! Ingen får ändra på dessa regler – varken tävlingsledningen, klubben eller golfförbundet. Däremot kan en klubb genom Lokala Regler bestämma hur just deras bana skall spelas, och dessutom införa Tillfälliga Lokala Regler för att skydda banan eller för att kunna genomföra en tävling så rättvist som möjligt. Ett brott mot en lokal regel innebär oftast att du ådrar dig 2 slags plikt. Det finns därför all anledning att ta reda på vad som gäller hos oss, och vad som gäller på alla andra banor du spelar.

Våra lokala regler och lokala ordningsföreskrifter finns anslagna vid receptionen och utanför tävlingsexpeditionen. Du finner dem även i pdf-format under länken Lokala Regler (eller under fliken Spela).

Några vägledande kommentarer till vad som gäller på KbGK:

Från och med 2017 har vi en ny lokal regel:

Boll som oavsiktligt rubbas på green: "När en spelares boll ligger på green utgår ingen plikt om bollen eller bollmarkeringen oavsiktligt rubbas av spelaren, hans partner, hans motspelare eller någon av deras caddies eller utrustning. Den rubbade bollen eller bollmarkeringen måste återplaceras."

Obs: Denna nya lokala regel endast gäller på green. För att undvika att spela från fel plats måste man dock fortfarande avgöra vad eller vem som orsakade att bollen rubbades. Om det var spelaren, hans partner, hans motspelare eller någon av deras caddies eller utrustning måste bollen återplaceras. Om det däremot fastställs att bollen rubbades av vind, vatten eller någon annan naturlig orsak såsom tyngdkraftens inverkan, måste bollen spelas som den ligger från sitt nya läge. Däremot återplaceras en bollmarkering som rubbas under sådana omständigheter. Samtliga klubbar i Sverige har av SGF rekommenderats att inkludera denna lokala regel.

Stengärdsgårdar är en organisk del av våra banor, vilket betyder att du inte får ta lättnad utan plikt. Det finns några banor i distriktet som inte nämner stengärdesgårdar i sina Lokala Regler, vilket automatiskt gör dem till oflyttbara hindrande föremål.

Belagda vägar är oflyttbara hindrande föremål. Om din boll, stans eller sving störs eller hindras av en belagd väg får du ta lättnad utan plikt. Då skall du först bestämma närmaste punkt för lättnad (npfl) från där bollen ligger och som inte är närmare hål. Det finns bara en närmaste punkt, men den är på olika ställen för en höger- eller vänsterspelare. Om du tar lättnad måste du droppa en boll inom en klubblängd från och inte närmare hålet än npfl. Bollen får då rulla två klubblängder, men inte närmare hål än npfl. Det är också viktigt att du tar fullständig lättnad fån vägen, dvs även för din stans och sving – annars 2 slags plikt (Regel 20-2c i Regler för Golfspel).

Ett gott råd: Lyft aldrig bollen innan du bestämt npfl. Denna punkt kan vara belägen så att du måste droppa i en buske eller i ett läge där du inte kan spela. Då kan det vara bättre att spela bollen som den ligger. Har du lyft bollen och vill återplacera den, ådrar du dig ett slags plikt för att ha rubbat boll i vila (Regel 18-2 i Regler för Golfspel).

Avståndsplattor är enligt våra Lokala Regler oflyttbara hindrande föremål. Npfl gäller och plattan får inte lyftas. 

Oflyttbara hindrande föremål nära green. På våra banor får du även lättnad utan plikt för t ex ett sprinklerlock som befinner sig inom två klubblängder från green och som är i spellinjen för en boll som ligger inom två klubblängder från sprinklerlocket. Du får då ta lättnad genom att droppa bollen så nära som möjligt där bollen låg, och där du har fri spellinje förbi sprinklerlocket. Dock inte närmare hål.

Pluggad boll. Regel 25 i Regler för Golfspel ger generell lättnad på alla golfbanor för pluggad boll på den finklippta delen av spelfältet. Men våra Lokala Regler är mer generösa och tillåter lättnad för pluggad boll på HELA spelfältet, dvs även i ruffen. Vid lättnad skall du droppa så nära som möjligt där den pluggades. Bollen får rulla två klubblängder mätt från den punkt där den landade vid droppningen, men inte närmare hål. Om bollen hamnar i sitt nedslagsmärke eller pluggar sig igen får du droppa en gång till. Händer samma sak igen skall bollen placeras så nära som möjligt där den pluggades vid omdroppningen. Nedslagsmärket får inte lagas innan du spelar bollen.

I övrigt ges lättnad för mark under arbete (MUA), myrstackar, dräneringssträngar med synligt fyllnadsmaterial, jordfasta stenar eller berg i dagen på den finklippta delen av spelfältet samt skador i bunkrar förorsakade av rinnande vatten enligt Regel 25, dvs inom en klubblängd från npfl men inte närmare hål. Bollen får rulla två klubblängder, mätt från den punkt där den landade vid droppningen, men inte närmare hål än npfl.

Dropprutor finns på två hål. På hål 13 finns en droppruta som får användas för vägen till höger om hål 13. För att undvika problem med bergväggen har vägens högersida utvidgats till att även omfatta remsan mellan vägen och bergväggen. På hål 14 finns en droppruta som får användas för vägen mot hål 15.

Lättnad tas genom att bollen droppas i dropprutan. Den är i spel om den stannar inom två klubblängder från den punkt där den landade, även om den rullar ut ur dropprutan och/eller hamnar närmare hål.

Eventuella Tillfälliga Lokala Regler finns inför varje tävling anslagna i kansliet och vid tävlingsexpeditionen.

Lägesförbättring på den finklippta delen av spelfältet är en tillfällig lokal regel och reglerar förhållanden då banan behöver skyddas eller är mycket blöt. Vanligtvis får du då placera bollen inom ett scorekort eller inom en klubblängd. Du får välja att placera bollen i semiruffen (inom ett scorekort/klubblängd), men aldrig på green. Innan du lyfter bollen måste du markera bollens läge. Bollen får endast placeras en gång. Om bollen inte stannar på den punkt där den placerats måste bollen återplaceras.

Ett gott råd: Inför varje ny säsong och inför varje tävling du skall delta i – läs Lokala Regler och Ordningsföreskrifterna. Detta gäller inte minst då du spelar på en främmande bana.