Är du ny medlem? Välkommen på informationsmöte 26 maj

I N B J U D A N

Härmed inbjudes du som är ny medlem i klubben till ett informationsmöte.

Lördagen den 26 maj (nytt datum)
Kl. 13.00 – ca 14.30
Klubbhuset

Representanter från styrelse, kommittéer och personal informerar om vad som sker och vad som är ”på gång” i klubben.   

Vi hoppas att du har möjlighet att komma, i så fall anmäler du dig via www.golf.se (registrerat som en tävling) alt. till kansli@kungsbackagk.se senast den 21 maj.

Kommentarer