Avgift för elbilsplatser

Avgift för elbilsplatser fr.o.m. 6/7

Från och med den 6/7 börjar vi ta ut en avgift för parkering på våra elbilsplatser. Kostnaden är 30 kr per dag och betalas via swish, nr sitter uppsatt vid platserna. Vi ser ett ökat användande av laddstationerna vilket är oerhört glädjande och vi uppmuntrar självklart till att man använder hållbara drivmedel. Samtidigt ser vi ökade kostnader i samband med nyttjandet vilket gör att vi nu inför denna avgift. Notera att platserna även i fortsättningen är reserverade för laddande elbilar, vi ser dessvärre alltför ofta bilar som använder dessa platser utan att ladda.

Med vänliga hälsningar

Håkan Emqvist

Kommentarer

Fler artiklar