Bevattningsförbud i Kungsbacka

Fr.o.m. fredag 6 juli är det förbjudet att använda kommunalt vatten till bevattning.

I och med detta beslut kommer vi att ta vatten från våra egna dammar och endast vattna greenerna.

 

Henrik Larsson
Greenkeeper

Kommentarer