Det surrar på Kungsbacka Golfklubb

Miljökommitténs projekt Blommande marker i Hamra har fortsatt under året. Meningen är att öka den biologiska mångfalden, framför allt när det gäller blommande växter och insekter.

Två insektshotell har satts upp vid blomsterängarna intill tians tee och kiosken. Bokningsläget har varit gott under hela sommaren. Ett stort antal bin har samlat pollen och lagt sina ägg i hotellens rör och murat igen ingången. När ägget blir larv lever den på pollenet och när larven utvecklas till färdig insekt äter den sig ut genom förseglingen.

På kullen ovanför parkeringen finns nu också en bikupa. Bosse Andersson, som jobbar på klubben, har haft bin tidigare och kunde genom bra kontakter skaffa både bikupa och ett bisamhälle. Han sköter nu om bina som verkar trivas bra. Kanske kommer det redan i år att finnas KBGK-honung.

Så om ni hör nåt i luften som surrar, så vet ni vad det är.

 

/Miljökommittén

Kommentarer