För många års ideellt arbete

Hedrad för ideella insatser

Bengt Magnusson har tilldelats GGFs Guldmärke nr 15 för många års ideellt arbete för golfen.
 
På meritlista
- 15 år som ordförande i Kungsbacka GK
- 5 år i styrelse & juniorkommitté på Delsjö GK
- 5 år i GGFs valberedning
 
Utöver ovanståned ingick Bengt som Volvos (sponsor) representant i arbetet med att få Solheim Cup till Sverige, vid två tillfällen!
 
Stort grattis till utmärkelsen!

Kommentarer