Höstarbete på banorna fr.o.m. v.41

Under hösten kommer följande arbeten att ske på våra banor:

  • Vecka 41 påbörjas arbetet med att hålpiplufta alla banor. Vi hålpipluftar 1-2 greener och tees samtidigt vilket kan påverka spelet. 
  • När hålpipluftningen har skett kommer alla greener att dressas.

Hålpipluftning

I växtbädden på greenerna bildas organiskt material, det bryts ner i en viss takt beroende på en rad faktorer. När halten organiskt blir för hög bildas ett lager som kallas Thatch, detta lager kan göra att greenerna känns 'svampiga' och det blir som ett lock i växtbädden som förhindrar vatten och näringsämnen att tränga ner. När man hålpipluftar tar man bort material och ersätter med nytt växtbäddsmaterial. Under säsong kan man för att hålla ner thatch-lagret lufta greenerna istället, då plockar man inte bort material utan gör bara hål så att syre och vatten får möjlighet att komma ner. Efter det dressar man med sand i dräneringssyfte.

Dressning 

Att dressa en green eller tee innebär att man sprider ut speciellt anpassad sand på dessa ytor. Det gör att man får ner nytt material i växtbädden och påskyndar nedbrytningen av organiskt material. Dressning gör också att ytan blir torrare och skyddar gräsets tillväxtpunkt och gör man för att få jämna greener. Dressningen gör också att man får bättre stopp på bollar vid inspel. 

Tack för att du hjälper oss att vara rädd om våra fina banor!

 

Kommentarer