Information från vår Greenkeeper

Status för våra fairways på Gamla Banan

Hål 6  
Hålets fairway har angripits av miljontals harkrankslarver som under vintern lever på gräsets rötter och på våren kryper upp där de angriper gräset ovan jord. Nu har vi med hjälp av en maskin som skär spår i marken samtidigt sått gräsfrön. Det arbetet kommer att upprepas under vår och tidig sommar.

Sjöhålen 
Under vinterhalvåret har våra fairways på Gamla Banan ådragit sig en del skador. Kanada- och Grågäss har betat sönder gräset då allt regnande med stora vattensamlingar har varit lockande för dem. Områdena är nu dressade med jord och även sådda. 

För att gräset skall börja gro behöver det bli ca 9-10 grader i marken. Våra fairways kommer bli gröna igen men det kommer ta lite tid.

Henrik Larsson
Greenkeeper

Kommentarer