Information gällande blå och röd tee.

Bankommitten har tillsammans med vår greenkeeper konstaterat att röd tee på hål 5 (18-hålsbanan) inte är av den kvalitet som är önskvärd. Teen är ojämn och för liten.

Med det ökande spelet från röd tee (många herrar spelar även där) går det inte flytta kloten tillräckligt ofta för att gräset skall hinna återhämta sig.

Vi har därför i enighet med Regel o Handicapkommitten beslutat att flytta blå o röd tee till den tee som idag är oanvänd och ligger till vänster om nuvarande tees.

 

Slopevärde och index påverkas ej.

 

Bankommitten // Rolf Eriksson.

Kommentarer