Inga klubbtävlingar

Inställda klubbtävlingar t.o.m. 30 maj

Med anledning av SGF:s starka avrådan är ALLA klubbtävlingar på Kungsbacka GK inställd t.o.m. 30 maj.

Information från Svenska Golfförbundet

SGF:s starka avrådan från tävling samt beslut att inte arrangera förbundstävlingar utöver yrkesmässig idrott gäller till och med 30 maj. Beslutet förlängs eller omvärderas veckovis. Nytt beslut kommuniceras måndagen den 17 maj.

Se status för årets förbundstävlingar

Sedan 1 mars 2021 avråder Folkhälsomyndigheten starkt alla idrotter från att arrangera tävlingar, med undantag för yrkesmässig idrott. Tills vidare är SGF:s starka rekommendation därför att inte genomföra någon tävlingsverksamhet i Golfsverige. Undantag är tävlingar som faller inom RF:s och SGF:s definition av yrkesmässig idrott (se nedan). 

SGF har också beslutat att inte arrangera några förbundstävlingar (A- och B-tävlingar) förutom de tävlingar som faller inom definitionen yrkesmässig idrott. Inga tävlingar registreras heller i SGF Golf Ranking. 

 

 

Kommentarer