Invigning av ny bro

Allt vatten till banans bevattning tas från brunnen i dammen och inför varje vinter lyfts locket av för dränering av systemet. För att underlätta arbetet fanns det önskemål om en spång ut till brunnen.

Våra torsdagsgubbar ansåg det vara trevligt med en liten bro och tog på sig ansvaret att bygga denna. Nu är bron klar och invigningsbandet klipptes av vår tidigare ordförande och nestor Christer Wallén.

Stort tack till alla inblandade!

Kommentarer