Höstmöte 19 november i Kungsbacka Golfklubb

Inför Höstmötet 2020 är det viktigt att komma ihåg följande: 

- Motion skall vara styrelsen tillhanda senast 4 veckor före höstmötet, 2020-10-22. Mailas till klubbchef@kungsbackagk.se

- Årsmöteshandlingar finns tillgängliga på klubbens medlemssidor 1 vecka innan höstmötet, 2020-11-12

- Läs gärna Kungsbacka Golfklubbs stadgar innan höstmötet: länk

Kommentarer