Kallelse till Höstmöte 2017

Höstmöte Kungsbacka GK, torsdagen den 23 november. Nu finns handlingarna tillgängliga. Klicka på länken nedan! 
/se/hostmoteshandlingar-2017

 

Ett vinnande koncept

Fjolårets höstmöte blev en succé där vi skrattade tillsammans med Tina Thörner, fick lyssna på kommittéernas tankar inför framtiden och avslutade med Höstmötet.
Vi vill ha ditt engagemang och delaktighet när vi fattar de viktigaste besluten för framtiden, det är då utvecklingskraften blir som störst!

Kl. 17:00
Vi inleder med kaffe, kaka & härligt mingel

Kl. 18:00
Jan Sidemo, Director Volvo Ocean race, berättar om Volvo Ocean Race som besöker Göteborg 2018

Kl. 18:30
”Paneldebatt” med funktionärer, styrelse, SGF, medarbetare m.fl.
Debatten leds av moderator Pernilla Warberg

Kl. 20:30 ca – 22:00
Höstmöte

Plats: Kungsbacka Teater

Vi behöver din anmälan eftersom vi bokar dryck och tilltugg, tryck på maillänken nedan.
Klicka här för anmälan!

 

FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR HÖSTMÖTET

 1. Mötet öppnas
 2. Fastställande av röstlängd för mötet
 3. Fråga om sammanträdets behöriga utlysande
 4. Fastställande av dagordning
 5. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 6. Val av justeringsmän tillika rösträknare att jämte ordförande justera protokollet
 7. Fastställande av medlemsavgifter, greenfee och medlemslån
 8. Fastställande av verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret
 9. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna skrivelser
 10. Val av ordförande för en tid av 1 år
 11. Val av två ledamöter till styrelsen för en tid av 2 år
 12. Val av två suppleanter för en tid av 1 år
 13. Val av en ledamot till valberedningen för en tid av 3 år
 14. Utdelning av förtjänsttecken (Årets Golfare), årets klubbmästare och årets Fredrik Jacobson Stipendiater
 15. Övriga frågor
 16. Mötets avslutande

 
Höstmöteshandlingar finns tillgängliga i receptionen från den 16 november.

/Styrelsen

 

Kommentarer