KM 2022 är igång!

KM 2022

Nu är KM 2022 igång. Tävlingsledare Bengt Magnusson välkomnar några av de första tävlande Rolf Barrdahl och Johan Skårberg på första tävlingsdagen under KM 2022.  

Klassindelning
D: 13 - 75 år, Blå tee
D 21 (junior): 13 - 21 år, Blå tee
H: 13 - 75 år Vit tee
H 21 (junior): 13 - 21 år, Vit tee 

36+18 hål slagtävling, scratch för resp. klass. Cut efter 36 hål

Vinnare av D21-/H21 klass utses efter 36 hål

Klubbmästare D resp H utses efter 54 hål

 

KM Kategori

Tävlingen spelas över 36 hål med 36 håls spel på lördag 6 augusti och 18 håls finalspel på söndag 6 augusti

Klassindelning
D 22: 22-39 år, Blå tee
D 49: 40-49 år, Röd tee
D 50: 50-59 år, Röd tee
D 60: 60-69 år, Röd tee
D 70: 70-   , Röd tee

H 22: 22-39 år, Vit tee
H 40: 40-49 år, Gul tee
H 50: 50-59 år, Gul tee
H 60: 60-69 år, Blå tee
H 70: 70-74 år, Blå tee
H 75: 75-79 år, Röd tee
H 80: 80-  , Röd tee

36 hål slagspel, scratch för respektive klass.

18 håls spel på Gamla Banan fredag 5 augusti för D60, D70, H60, H70, H75 samt H80. Lördag 6 augusti för D22, D40, D50, H22, H40 och H50. Gemensamt slutspel 18 hål på Gamla Banan på söndag 7 augusti

Cut 4 spelare respektive klass + lika resultat (H50 + H60 cut 6 spelare)

Kommentarer

Fler artiklar