Kungsbacka Golfklubb producerar egen honung

Klubben har nyligen anskaffat en bikupa, med placering i närheten av klubbhuset. 

Bosse Andersson, som arbetar på klubben, har tidigare erfarenhet av biodling och sköter nu om klubbens bin. Kolonin verkar trivas bra och i dagarna blev klubbens första honung klar. Vi har redan nu ett antal burkar kvar som vi säljer på kansliet där först till kvar gäller.

 

Som mest finns det ca 40 000 – 50 000 bin i kupan, men endast en drottning. Drottningen lägger ägg hela sommaren, upp till 3000 st om dagen. I Kungsbacka har biodlarföreningen valt att sedan 50 år tillbaka ha Buckfastbin för att minska risken att få arga bin efter olämpliga korsningar med andra raser. Två gånger om året kommer det att slungas honung, nästa omgång blir omkring midsommar, exakt tidpunkt beror på växlighet och väder.

 

Två insektshotell har satts upp vid blomsterängarna ute på banan. Bokningsläget har varit gott under hela sommaren. Ett stort antal bin har samlat pollen och lagt sina ägg i hotellens rör och murat igen ingången. När ägget blir larv lever den på pollenet och när larven utvecklas till färdig insekt äter den sig ut genom förseglingen.

 

Detta är ett projekt ”Blommande marker” som Miljökommittén i klubben arbetat med. Meningen är att öka den biologiska mångfalden, framför allt när det gäller blommande växter och insekter.

 

Så om ni hör något i luften som surrar vid Kungsbacka Golfklubb, då vet ni vad det är.
Ingela Enhager tillsammans med Miljökommittén

Kommentarer