Låna en greenlagare!

Låna en greenlagare till din runda!

Nu finns de på plats! 

Som vi tidigare har annonserat erbjuder vi våra golfare på Kungsbacka GK en lånelagare att använda under golfrundan. Nu har lånelagarna anlänt och du hittar dem vid sandrörsbehållarna på såväl Nya Banan som Gamla Banan.

När du inför rundan tar ett sandrör  - ta också en lånelagare! Lämnas tillbaka efter rundan.

Tillsammans gör vi skillnad! 

 

Kommentarer