Meddelande från valberedningen

Från Valberedningen på Kungsbacka GK:

En medlemsklubb som vår är i hög grad beroende av att så många medlemmar som möjligt engagerar sig i klubbens verksamhet och utveckling. Och då inte minst när det gäller ideellt arbete i styrelse, kommittéer och olika arbetsgrupper. För att valberedningen skall kunna representera medlemmarna på ett bra sätt när det gäller förslag till styrelsens sammansättning, är det av stor betydelse att vi har ett så bra underlag som möjligt bland villiga och lämpliga kandidater.

Därför vill vi att du som är intresserad av att engagera dig i klubbens framtida utveckling hör av dig till oss. Alternativt om du känner någon som du tror eller vet skulle vara lämplig för den här typen av uppdrag.

Kontaktadress: magnus.hanson@skandia.se  

 

Bästa hälsningar,

Valberedningen Kungsbacka Golfklubb

 

Magnus Hansson 031-816717

Bengt Alderin 0705-434519

Karl-Gunnar Persson 0705-722803

Kommentarer