Pågående arbete på 18-hålsbanan!

Banarbete under januari och februari månad!

Under januari månad har det byggts två nya fairwaybunkrar på hål 11 vilket har ingått i vår 3-årsplan. Dom nya bunkrarna är placerade efter muren ca 150m från green. Se bilderna nedan!

Vi håller även på att rensa ut dammen på hål 18 för att bli av med icke önskvärd växtlighet. Det är vår första riktiga rensning av dammen så vi hållerna tummarna att det ska gå vägen.

Kommentarer