Placering av bunkerkrattor

För att minimera risken för att bunkerkrattorna skall påverka bollens väg och läge har följande regel adderats till klubbens ordningsföreskrifter:

"Hela bunkerkrattan placeras i bunkern tvärs med spelriktningen där den minst stör spelet. Motivet till att krattan skall placeras tvärs med spelriktningen är att klubben numera har krattor med böjda skaft."

Hälsningar Regel- och handicapkommittén

Kommentarer