Säsongsavslutning för torsdagsgruppen

Varje torsdag under lågsäsong träffas ett stort och glatt gäng ideellt arbetande medlemmar med att hjälpa till på klubben. 

Huvudsyftet med gruppen är att vara till hjälp åt banpersonalen för att på ett snabbt och enkelt sätt lösa arbetsuppgifter där många armar och ben behöver sättas in, exempelvis vid sammandragning av ris och stockar  vid skogsröjning.

I arbetsuppgiften kan också ingå snickeri och målningsarbeten, även vissa specialprojekt för att utnyttja den kompetens som gruppen besitter. Naturligtvis också kraftinsatser på våra golfhål där respektive hålvärd får vara styrande tillsammans med banpersonalen.

För närvarande ingår cirka 40 personer. Grundstommen i gruppen kommer från hålvärdar och golfvärdar. Önskemålet är att få in flera medlemmar för att bredda gruppen ytterligare.

Ett stort tack till alla er herrar som varje torsdag ställt upp i ur och skur med att fixa på banorna och kring klubbhuset. På bilderna nedan ser ni hur fin gångbron över till 18:e green blev och torvningen på 15:e tee.

Kommentarer