Spela säkert

Spela säkert!

Visa hänsyn till andra spelare, banpersonal och övriga som rör sig på golfbanan. Slå inte förrän du är helt säker på att framförvarande boll är utom räckhåll och ropa alltid fore om din boll riskerar att träffa någon. Kom ihåg att banpersonalen alltid har företräde. 

Kommentarer