Svensk Golf

Från maj 2020 kommer Svensk Golf inte längre att vara en del av ditt medlemskap i golfklubben och automatiskt trilla ner i din brevlåda varje månad. Tidningen kommer istället att leva vidare och utvecklas i prenumererad form. För att inte missa någon utgåva, teckna senast 30 april.

Utkommer 6 nr/år

Prenumerera på Svensk Golf i dag och få din första tidning: 2020-06-01! 

Kommentarer