Tidbokning på Nya Banan fr.o.m. 1/9

Nya Banan har haft en mycket positiv utveckling både när det gäller medlemsantal, greenfeespel och beläggning under 2020 och därför införs tidbokning via Min Golf från och med den 1/9 på Nya Banan i samma utsträckning som på Gamla Banan d.v.s. samtliga dagar från 06-20. Huvudanledningarna till införandet av tidbokning är:

  • Att det ger större möjlighet för alla golfare att planera sin tid och säkerställa att man kommer ut på banan utan väntetid och köbildning vid 1:a tee.
  • Att tidbokning ger möjlighet för betalning av greenfee online och i terminal vilket underlättar för våra gäster som under det här året ökat kraftigt på Nya Banan.
  • Att de tider vi har startförbud för banunderhåll, tävlingar, utbildningsverksamhet och liknande kan kommuniceras tydligare till medlemmar och gäster.
  • Att tidbokning ger Klubben ett bättre statistiskt underlag på banans nyttjande vilket utgör viktigt beslutsunderlag i diskussioner om banans utveckling under kommande år.

När tidbokning nu införs är det viktigt att ha i åtanke att det fortfarande är försiktighet som råder gällande personliga kontakter med avseende på Corona-pandemin. Kom därför ihåg att:

  • Göra ankomstregistrering i första hand via app, Min Golf Bokning, i andra hand i klubbhusets terminal och i sista hand i Receptionen belägen i Lollos Golfshop. Undvik i alla tillfällen köbildning.
  • Betala greenfee i huvudsak via app, Min Golf Bokning, klubbhusets terminal eller Swish.
  • Använd i första hand digitala scorekort, vid behov av scorekort på papper hämtas dessa i klubbhuset eller i brevlåda belägen vid 1:a tee.
  • Avbokning av tid kan göras fram till bokad starttid via Min Golf antingen på hemsida eller via app, Min Golf Bokning.

Frågor gällande tidbokning på Nya Banan kan ställas till klubbchef@kungsbackagk.se

Hälsningar

Håkan Emqvist

Klubbchef Kungsbacka GK

Kommentarer