Tidsbokningssystemet

Förändringarna vi införde i år gjordes i ett försök att se till att fler medlemmar får möjlighet att boka en starttid. I mångt och mycket så rör det sig om att ge de som arbetar en större chans att få en starttid, inte minst under helgerna. I helhetsbilden skall man ha med sig att det är just bland de som arbetar som vi ser flest utträden och främsta skälen som anges är att tillgängligheten är för dålig och att det är för mycket tävlingar.
Modellen vi valt är beprövad på flera andra stora klubbar i Sverige med gott resultat och rekommenderades av Svenska Golfförbundets klubbrådgivare.

 

Styrelsen är medveten om att det finns många åsikter om de förändringar som gjorts avseende reglerna för bokning av speltider.

 

Vi har nu reviderat två av de ändringar vi gjorde inför året och de träder i kraft under nästa vecka.

 

  • Avbokning av starttid skall göras minst 4 timmar innan start ändras till gamla regeln – avbokning skall ske 2 timmar innan start. Det förhöjda priset för "no show" på 200 kr/person kvarstår. 

 

  • Bokningen av ”prime time” tiderna, dvs lördagar kl 9-11 och sön- och helgdagar kl. 10-12, kommer att öppna två timmar tidigare, dvs kl 06.00 i stället för 08.00 2 dagar innan.
    Förändringen görs för att möta önskemålen från de som arbetar.

 

En utvärdering av bokningsreglerna kommer att göras under hösten, men innan dess så kommer det ut en medlemsenkät till hälften av er under slutet av juni och en till andra hälften under augusti.
Observera att enkäten skickas ut från något som heter ”Players 1” och att det på grund av SPAM filter lätt hamnar i din ”skräpmapp”.
Se till att svara på medlemsundersökningen och passa då också på och komma med förslag till hur du tycker tidbokningen bör se ut för att kunna passa alla medlemmar.

Kommentarer

Fler artiklar