Nu gällande regler 2020

FÖRHÅLLNINGSREGLER MED ANLEDNING AV CORONA

  • Spela med flaggan i hålet - ta upp bollen utan att vidröra flaggan
  • Håll avstånd från medspelare
  • Inga handslag
  • Byt ej scorekort

Tillfälliga lokala regler 200416

Lokala regler

Ordningsföreskrifter

Kommentarer