Torsdagsgruppen

Det här är Torsdagsgruppen

Varje torsdag under lågsäsong träffas ett stort glatt gäng, ideellt arbetande medlemmar. 

Huvudsyftet med gruppen är att vara till hjälp åt banpersonalen för att på ett snabbt och enkelt sätt lösa arbetsuppgifter där många armar och ben behövs, exempelvis vid röjning av ris och stockar. Utöver skogsarbete utförs även snickeri och målningsarbeten samt till andra projekt där det finns specialkompetens inom gruppen som består av cirka 40 personer. 

Ett stort tack till alla er herrar som varje torsdag ställer upp i ur och skur med att fixa på våra banor och kring klubbhuset. 

Korvgrillning

Efter dagens hantverk kom grillen fram och det grillades korv till hela arbetslaget - vilket gäng!

Aktuella arbetsinsatser:

  • Nytt golv i kiosken. I början av vintern fick vi en vattenläcka, ställs nu iordning.
  • Allmän slyröjning utmed hela banan.
  • Fällning av cirka 15 björkar bakom 5:ans green Gamla Banan. Dessa björkar bidrar till mycket löv och kvistar som lägger sig på greenen. Att ta bort de närmaste träden kommer att underlätta vid både klippning och puttning. 

Kommentarer