Vi har uppdaterat våra tillfälliga lokala regler

TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER

 

LÄGESFÖRBÄTTRINGEN ÄR NU BORTTAGEN!

 

  1. Lättnad för skarvar i skuren grästorv

Om en spelares boll ligger i eller vidrör en skuren grästorvsskarv eller om en skarv ger störande inverkan på området för spelarens avsedda sving:

(a) Boll på spelfältet: Spelaren får ta lättnad enligt Regel 16.1b.

(b) Boll på greenen. Spelaren får ta lättnad enligt Regel 16.1d.

Men störande inverkan föreligger inte om skarven bara ger störande inverkan på spelarens stans. Alla skarvar inom området med skuren grästorv behandlas som samma skarv när lättnad tas. Detta innebär att om en spelare har störande inverkan från någon skarv efter att ha droppat bollen måste spelaren fortsätta enligt Regel14.3c(2) även när bollen fortfarande är inom en klubblängd från referenspunkten.

 

  1. Områden med nysått gräs

Om en boll är på spelfältet och det föreligger störande inverkan av ett nysått område enligt Regel 16-1a, får spelaren ta lättnad utan plikt enligt Regel 16-1b. (OBS! Vid lättnad gäller fullständig lättnad.)

 

  1. Tillfällig droppzon på hål 5 Gamla Banan

Om en boll är på spelfältet och det föreligger störande inverkan av MUA-området till höger kort om green på hål 5 enligt Regel 16-1a, inklusive när det är känt eller så gott som säkert att en boll som inte hittas blev liggande i detta område, får spelaren

  • ta lättnad utan plikt enligt Regel 16.1b, eller som ett extra alternativ
  • ta lättnad utan plikt genom att droppa en boll i droppzonen till höger kort om green.

Droppzonen är ett lättnadsområde enligt Regel 14.3.

 

 

Plikt för brott mot tillfällig lokal regel (om inte annat anges i den tillfälliga lokala regeln):

Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel)

Kommentarer