Ordförandebrev oktober 2022

Ordförandebrev Oktober

Så har då oktober gått och vi är en liten bit in i november. Fantastiskt nog är det fortfarande så varmt att gräset växer och just denna novembermorgon stod kvicksilvret på 13 grader (plus!). Själv har jag inte lagt klubborna på hyllan för säsongen utan har fortsatt att både träna och spela på banan. Tog en lektion av PO för ett par veckor sedan och nu vet jag exakt hur jag skall svinga. Detta skall nu kompletteras med fler lektioner och en väldig massa nötande och till våren ser jag för min inre bild hur jag kommer ut och fullständigt dominerar H50-touren. Inget kan gå fel!

November innebär ju också att höstens Årsmöte står för dörren. Från Styrelsen har vi två förslag som egentligen inte innebär några förändringar för verksamheten. Vårt första förslag är att vi fullföljer den stadgeändring vi föreslog vid Årsmötet i våras. För att en stadgeändring skall bli gällande behöver två på varandra följande Årsmöten beslutar om den.

Styrelsen andra och mycket välmotiverade förslag är att vi föreslår Rolf Eriksson som hedersmedlem i Kungsbacka Golfklubb. Rolf har redan sedan klubben bildades 1970 varit engagerad i verksamheten. Han har varit ledamot i Styrelsen och representerat klubben i de vägföreningar vi har ägarintressen i. Rolf har också varit ledamot i valberedningen, varit aktiv i torsdagsgruppen samt deltagit i förhandlingar om markarrenden vid ett flertal tillfällen. För mig är det dock Rolfs engagemang för banan som har betytt mest. Han är inte så mycket för det där med att dokumentera visioner och målsättningar men har får saker att hända. Rolf är på klubben i princip varje dag för att stötta vår banpersonal och han har en djup kunskap om allt som växer (och som inte växer!) på våra banor. Jag är därför väldigt glad för att Rolf även i fortsättningen kommer att behålla sin roll som ordförande för Bankommittén.

Vad gäller klubbhusprojektet lägger styrelsen inte fram något investeringsförslag till Årsmötet att besluta om. Anledningarna är den höga inflationen, höjda utlåningsräntor och det allmänt osäkra världsläget som gör att hushållens ekonomi sannolikt kommer att vara mer ansträngd den närmaste tiden. Styrelsen ser dock att vi har ett fortsatt behov av att höja nivån på klubbhuset för att möta det beslut som fattades av Årsmötet hösten 2021 och arbetar vidare med klubbhusprojektet så som det tidigare presenterats. För närvarande planerar fastighetsgruppen att begära in offerter till fast pris från ett par aktörer för att kunna jämföra med den tavelträff vi utgått ifrån i de kalkyler som tidigare har presenterats vid informationsmöte och på hemsidan.

Målen med klubbhusprojektet kvarstår och de mål vi vill uppnå är:

1. Genom att skapa en loungeyta för medlemmar och gäster att använda utanför restaurangens öppettider gör vi klubben till en attraktivare plats att vara på.

2. En foajé där man når alla kärnfunktioner (reception, shop och restaurang) på ett ställe i en öppnare atmosfär.

3. Moderna och förbättrade omklädningsrum med samma yta för damer och herrar (samt fler toaletter).

4. Exteriört lyft med nytt tak, ny fasadfärg och ny tydlig entré.

5. Uppgraderade tekniska system (uppvärmning, ventilation, el och nätverk), för bättre miljö och kostnadseffektivitet.

6. Arbetsplatser som möter arbetsmiljökrav och gör oss till en attraktivare arbetsgivare

 

Vi har fått in ett par motioner som berör upphandlingsform och utformning på själva klubbhuset. Vad gäller upphandlingsformen så är motionären orolig för att Styrelsen skall handla upp ett projekt på löpande räkning utan att veta vad kostnaden max blir. Detta är en missuppfattning då entreprenören som vi diskuterar med, och som vi har velat ha som partner i projektet, är villig att förbinda sig till ett takpris som är 10% över tavelträffen (dvs om tavelträffen är på 20 MSEK blir vårt takpris 22 MSEK). Detta ger alltså samma trygghet som ett fast pris ger samtidigt som det kan bli mycket billigare då vi inte betalar mer än den faktiska kostnaden. Med ett fast pris på 22 MSEK så blir det 22 MSEK!

Vad gäller motionen om utformning av klubbhuset så är motionären till en början orolig för att vi skall skuldsätta klubben men kompletterar sedan motionen med en 9-punktslista med omfattande åtgärder som inte är kostnadsberäknade. Eftersom vi inte lagt fram något förslag om klubbhus kommer vi inte att skuldsätta klubben så på den punkten är inte oron befogad. Sedan är det så att 9-punktslistan omfattar åtgärder som innebär att vi behöver bygga om både övervåning och undervåning i klubbhuset. Samtidigt så skall shopbyggnaden byggas ut plus att toaletter skall byggas i ladan. Eftersom listan inte tar hänsyn till det renoveringsbehov vi sedan tidigare identifierat (ca 6–8 MSEK) så kommer totalbeloppet sannolikt inte att bli så mycket lägre än det klubbhusprojekt som Styrelsen har för avsikt att fortsätta jobba med. Åtgärderna på listan möter dessutom inte de målsättningar vi satt upp för klubbhusprojektet.

Som ni förstår kommer Styrelsen att föreslå Årsmötet att avslå dessa båda motioner men läs gärna fullständiga motioner och Styrelsens yttranden inför Årsmötet där det finns mer detaljer att hämta (finns i Årsmöteshandlingarna som hittas på vår hemsida). Glöm för all del inte heller att anmäla er till Årsmötet den 24 november. Platsen är Matverket i Kungsbacka och sista anmälningsdag är 17 november (via MinGolf).

Ekonomin i klubben ser fortsatt bra ut. Som det ser ut kommer vi att landa in på ett resultat som är bättre än budget trots att vi nu på slutet av året har satsat på att börja renovera området runt dammen på hål 18. Eftersom rasrisken har ökat när dammen behövde tömmas är nu denna green stängd för i år. Banorna är i övrigt öppna så se till att förlänga säsongen så långt det går. Ren bonus att kunna få så mycket frisk luft i november!

I den investeringsbudget som Styrelsen lägger fram för Årsmötets beslut så har vi bland annat budgeterat med att byta tak på klubbhuset. Taket har passerat bäst före och måste bytas inom kort och när vi byter vill vi också passa på att investera i solceller som vi kan montera på det nya taket (går ej med befintligt tak). Vi har också budgeterat med en utvändig trätrappa upp till utomhusbalkongen på andra våningen.

Styrelsen har också för avsikt att med hjälp av Titleist utveckla vår driving range. Detta innebär att vi kommer att få nya avståndsmarkeringar och riktigt bra bollar framåt våren. I samband med detta kommer vi också att höja nätet längst bort på rangen för att inte bollarna skall försvinna ut från rangen.

Hoppas nu att vi ses på Årsmötet den 24 november.

Ha en fortsatt fin höst!

/Måns