Styrelse

Styrelsen vill arbeta strategiskt för en ständig utveckling av klubben inom alla områden. Det arbetet skall ske transparent och med en stor lyhördhet för medlemmarnas önskemål.

Måns Palmgren ordförande ordforande@kungsbackagk.se
Christian Ericson ledamot cericson4812@gmail.com
Martin Henriksson ledamot mahe19@handelsbanken.se
Lennart Älvero ledamot lennart.alvero@outlook.com
Bengt Lundell ledamot bengt.lundell@martinsson.se
Anna-Maria Blom ledamot ampersson@outlook.com
Rolf Eriksson suppleant erikssonrolf44@gmail.com
Amanda Werner suppleant amandawer96@gmail.com