Styrelse

Styrelsens arbete

Styrelsen vill arbeta strategiskt för en ständig utveckling av klubben inom alla områden. Arbetet skall vara transparent och med en stor lyhördhet för medlemmarnas önskemål.

Måns Palmgren

Ordförande

Ansvarsområde: Ordförande samt Juniorkommitté

Lennart Älvero

Vice ordförande

Ansvarsområde: Vice ordförande samt Fastighet

Cathrine Håkansson

Kassör

Ansvarsområde: Ekonomi

Christian Ericson

Ledamot

Ansvarsområde: Ekonomi 

Anna-Maria Blom

Ledamot

Ansvarsområde: Strategiuppföljning och Seniorkommitté

Martin Henriksson

Ledamot

Ansvarsområde: Bankommitté

Bo Jangvik

Ledamot

Ansvarsområde: Idrottslig utveckling

Amanda Werner

Ledamot

Ansvarsområde: Kommunikation och Vision 50/50

Dag Gustavsson

Suppleant

Ansvarsområde: Marknad

Per Stenholtz

Suppleant