Styrelse

Styrelsen vill arbeta strategiskt för en ständig utveckling av klubben inom alla områden. Det arbetet skall ske transparant och med en stor lyhördhet för medlemmarnas önskemål.

Bengt Magnusson

Ordförande

Christian Ericson

Ledamot

Martin Henriksson

Ledamot

Bengt Lundell

Ledamot

Rolf Eriksson

Suppleant

Anna-Maria Blom

Suppleant

Anita Krönlein

Ledamot

Rolf Barrdahl

Ledamot

Lennart Älvero

Ledamot