Styrelse

Styrelsen vill arbeta strategiskt för en ständig utveckling av klubben inom alla områden. Det arbetet skall ske transparant och med en stor lyhördhet för medlemmarnas önskemål.

Bengt Magnusson

Ordförande

Rolf Eriksson

Vice Ordförande

Christian Ericson

Kassör

Anita Krönlein

Information & Miljö

Per Stenholtz

Idrott

Eva Olson

Suppleant

Ann-Charlotte Björkman

Suppleant