Styrelse

Styrelsen vill arbeta strategiskt för en ständig utveckling av klubben inom alla områden. Det arbetet skall ske transparent och med en stor lyhördhet för medlemmarnas önskemål.

Bengt Magnusson ordförande ordforande@kungsbackagk.se
Christian Ericson ledamot cericson4812@gmail.com
Martin Henriksson ledamot mahe19@handelsbanken.se
Lennart Älvero ledamot lennart.alvero@telia.com
Bengt Lundell ledamot bengt.lundell@martinsson.se
Anita Krönlein ledamot anita.kronlein@gmail.com
Rolf Barrdahl ledamot roffebarr@gmail.com
Rolf Eriksson suppleant erikssonrolf44@gmail.com
Anna-Maria Blom suppleant ampersson@outlook.com