Styrelse

Styrelsen vill arbeta strategiskt för en ständig utveckling av klubben inom alla områden. Det arbetet skall ske transparent och med en stor lyhördhet för medlemmarnas önskemål.

Måns Palmgren ordförande ordforande@kungsbackagk.se
Christian Ericson ledamot cericson4812@gmail.com
Martin Henriksson ledamot martinvhenriksson@gmail.com
Lennart Älvero ledamot lennart.alvero@outlook.com
Amanda Werner ledamot amandawer96@gmail.com
Cathrine Håkansson ledamot cathrine.hakansson@cathmore.se
Bo Jangvik ledamot Bo.jangvik@curago.se
Anna-Maria Blom ledamot ampersson@outlook.com
Rolf Eriksson suppleant erikssonrolf44@gmail.com
Dag G Gustavson suppleant dag.gustavsson@gmail.com