Strategiskt ramverk

Strategiskt ramverk

Under hösten 2020 togs ett förnyat strategiskt ramverk fram för verksamheten på Kungsbacka GK. Genom arbetet formulerades en förnyad Mission, Vision och Kultur som i sin tur gav 3 st övergripande mål som verksamheten skall arbeta för att uppnå. För att uppnå detta har Kungsbacka GK identifierat ett antal olika värdeskapare med olika ägare som sätter samman individuella verksamhets- och aktivitetsplaner för att arbeta mot de övergripande målen. Under våren 2021 pågår arbetet med respektive värdeskapares verksamhets- och aktivitetsplaner och målsättningar kommer löpande att publiceras på denna sida. 

Mission: 

Att bidra med positiv samvaro, aktiv fritid, god hälsa och livskvalitet.

Vision: 

Vår strävan - att vara den mest attraktiva medlemsägda golfklubben i Sverige samt att ge den bästa upplevelsen till varje besökare - varje gång. 

Kultur (vår GReJH): 

Gemenskap-Respekt-Jämställdhet-Hållbarhet

Övergripande mål: 

1) Kungsbacka GK ska vara en anläggning i toppklass som bland medlemsklubbar rankas topp 10 i Sverige. 

2) Kungsbacka GK ska ha engagerade medarbetare, kommittéer och partners som skapar värden för medlemmar och gäster.

3) Kungsbacka GK ska ha en ekonomi i balans över tid. 

Värdeskapare:

- Banor

- Träningsområden

- Fastigheter

- Ekonomi

- Organisation

- Golfakademin

- Tävlingar

- Kommunikation

- Miljö

- Restaurang

- Shop