Strategiskt ramverk

Strategiskt ramverk

Hösten 2020 togs ett förnyat strategiskt ramverk för verksamheten på Kungsbacka GK fram. Under arbetet formulerades vår Mission, Vision och Kultur samt de Övergripande Mål som verksamheten skall arbeta mot. För att uppnå detta identifierades även ett antal Värdeskapare. Under 2021 och 2022 har vi för respektive Värdeskapare definierat vilka mål som ska vara styrande för verksamheten och listat aktiviteter samt eventuella investeringsbehov för att nå målen över tid.

Mission 

Bidra med positiv samvaro, aktiv fritid, god hälsa och livskvalitet.

Vision

  • Vara den mest attraktiva medlemsägda golfklubben i Sverige
  • Ge den bästa upplevelsen till varje besökare - varje gång 

Kultur (vår GReJH) 

Gemenskap-Respekt-Jämställdhet-Hållbarhet

Övergripande mål

Kungsbacka GK ska ...

  • ha en anläggning i toppklass som bland medlemsklubbar rankas topp 10 i Sverige.
  • ha engagerade medarbetare, kommittéer och partners som skapar värden för medlemmar och gäster.
  • ha en ekonomi i balans över tid.
  • vara den klubb som är bäst i distriktet på att utveckla golfare i alla kategorier. 

 

Aktuella målsättningar

Värdeskapare Mål (Urval)
Banor - Prioritering av finishhöjande åtgärder snarare än ombyggnationer
- Variationen du aldrig tröttnar på skall även fortsättningsvis vara vårt signum och vägledande i planering av åtgärder
- Renovering av bevattningsanläggningen för att säkra en effektiv bevattning av rätt ytor, säkra en utökad egen vattenförsörjning genom utökade reservoarer
- Övergång till hektometersystem i samband med byte av skyltar och teemarkeringar
- Förbättra Tee 40 (orange tee)
- Skapa ett tydligare signaturhål
   
Träningsområden - Utveckla våra träningsområden för att stimulera ökad träning på anläggningen året runt (range, studio, närspelsgreen, finessgreen, bunkrar, distanswedgar)
- Skapa mer attraktiva och olika typer av närspelsområden, vilket stimulerar våra juniorer/elitspelare att stanna kvar och träna mera samt ökar efterfrågan på närspelslektioner
- Utveckla träningsområden indelat i uppvärmningsområde och akademiområde 
   
Fastigheter - Förändra samt modernisera klubbhuset för att uppfylla många medlemmars önskemål
- Skapa en året-runt-användning av fastigheterna, med olika slag av aktiviteter
- Jämställdhetsplanen 50/50 skall vara en premiss för fortsatt utveckling och förändring av våra fastigheter 
   
Ekonomi - Ekonomi i balans. Positivt årligt nettoresultat. Positivt kassaflöde över tid
- Klubben ska stötta kommittéerna, så att de har förutsättningar för aktiviteter
- Engagera och få förståelse bland styrelse och medlemmar om föreningens ekonomiska situation, utmaningar och risker/möjligheter 
   
Organisation - Säkerställa rollbeskrivningar för styrelse, personal, kommittéer och övrig ideellt engagerade
- Vidareutveckla arbetet i vår marknadskommitté, etablerad 2022

   
Golfakademin - Långsiktigt mål (10 år) – 1 lag i Elitserien för herrar och 1 lag i Elitserien för damer. Ska uppnås genom utveckling av egna produkter 
- Målsättning enligt Projekt X för juniorer (SGF): ”Så många som möjligt, så länge som möjligt.” 
- Ökad träning på anläggningen året runt
- Mål för medlemsträning och för företagsgolf/träning ska tas fram 
   
Tävlingar - Öka andelen tävlingar där vi tävlar över generations- och könsgränser till 20% 2024
- Klubbens gemensamma tävlingsprogram ska vara varierat och locka både medlemmar och gäster
- Skapa nya tävlingsformer inom samtliga grupper, för att få fler medlemmar att delta i tävlingsspel
- Ökat samspel mellan tävlingskommittéerna (Senior, Herr, Dam, Junior, Seriespel samt klubbens tävlingar)
- Arrangera ytterligare en större proffstävling för damer, som ett led i vårt 50/50 program 
   
Kommunikation - Vår kommunikation ska spegla vår Kultur med ledorden Gemenskap, Respekt, Jämställdhet och Hållbarhet.  
- I bildmaterial där personer syns ska vi kommunicera en diversifierad bild: unga, gamla, kvinnor, män, etc.   
- Hållbarhetsperspektivet ska kontinuerligt lyftas fram 
- Ny/uppdaterad hemsida 
   
Miljö - Skydda och bevara naturmiljön på och kring golfbanan
- Värna och gynna den biologiska mångfalden
- Bidra till miljöanpassning av golfbanans skötsel
- Bidra till att öka medlemmars, gästers och anställdas förståelse för och engagemang i miljö- och hållbarhetsfrågor 
   
Junior/Elit - Bibehålla positionen som en av landets topp 10 klubbar ranking juniorer
- Att vara en av de bästa klubbarna i distriktet att utveckla golfspelare, både avseende bredd och topp
- Kungsbacka Junior/Elit avser att vara en attraktiv mötesplats och bedriva högklassig verksamhet för alla som vill träna spela och tävla
- Öka antalet juniorer som tränar året runt med 5% efter år 2022
- Öka antalet tävlande juniorer både på klubbens egna tävlingar, regionalt och nationellt
- Anordna flertalet läger och aktiviteter för våra juniorer
   
Restaurang - Ett restaurang- och kioskutbud av mat och dryck som tilltalar våra besökare (unga, gamla, kvinnor, män, allergiker, etc.)
- Utökad kvällsverksamhet för bättre klubbliv och gemenskap
- Förbättra miljön i kiosken 
   
Shop - Erbjuda ett brett utbud av golfkläder och golfutrustning
- Arbeta för att shoputbudet (t.ex. kläder och bagar) går mot ett ökat hållbarhetsfokus
- Erbjuda en högkvalitativ lektions- och custom fitting upplevelse hand i hand med Golfakademin