Strategiskt ramverk

Strategiskt ramverk

Under hösten 2020 togs ett förnyat strategiskt ramverk fram för verksamheten på Kungsbacka GK. Genom arbetet formulerades en förnyad Mission, Vision och Kultur som i sin tur gav 3 st övergripande mål som verksamheten skall arbeta för att uppnå. För att uppnå detta har Kungsbacka GK identifierat ett antal olika värdeskapare med olika ägare som sätter samman individuella verksamhets- och aktivitetsplaner för att arbeta mot de övergripande målen. Arbetet med respektive värdeskapares verksamhets- och aktivitetsplaner och målsättningar publiceras löpande på denna sida.

Mission: 

Att bidra med positiv samvaro, aktiv fritid, god hälsa och livskvalitet.

Vision: 

Vår strävan - att vara den mest attraktiva medlemsägda golfklubben i Sverige samt att ge den bästa upplevelsen till varje besökare - varje gång. 

Kultur (vår GReJH): 

Gemenskap-Respekt-Jämställdhet-Hållbarhet

Övergripande mål:

1) Kungsbacka GK ska ha en anläggning i toppklass som bland medlemsklubbar rankas topp 10 i Sverige 

2) Kungsbacka GK ska ha engagerade medarbetare, kommittéer och partners som skapar värden för medlemmar och gäster.

3) Kungsbacka GK ska ha en ekonomi i balans över tid. 

Aktuella målsättningar från respektive värdeskapare i urval:

Värdeskapare Mål (Urval)
Banor - Våra banor skall ha en hög nivå på finish utifrån vårt mål om att vara en anläggning i toppklass (greener, tees, fairways, bunkrar, vägar, osv)
- Säkra egen vattenförsörjning
   
Träningsområden - Utveckla våra träningsområden för att stimulera ökad träning på anläggningen året runt (range, studio, närspelsgreen, finessgreen, bunkrar, distanswedgar, osv...) 
- Skapa mer attraktiva och olika typer av närspelsområden, vilket stimulerar våra juniorer/elitspelare att stanna kvar och träna mera samt ökar efterfrågan på närspelslektioner 
   
Fastigheter - Förändra samt modernisera klubbhuset för att uppfylla många medlemmars önskemål 
- Skapa en året-runt-användning av fastigheterna, med olika slag av aktiviteter  
- Jämställdhetsplanen 50/50 skall vara en premiss för fortsatt utveckling och förändring av våra fastigheter 
   
Ekonomi - Ekonomi i balans. Positivt årligt nettoresultat. Positivt kassaflöde över tid.
- Klubben ska stötta kommittéerna, så att de har förutsättningar för aktiviteter. 
- Engagera och få förståelse bland styrelse och medlemmar om föreningens ekonomiska situation, utmaningar och risker/möjligheter. 
   
Organisation - Säkerställa rollbeskrivningar 
- Etablera en marknadskommitté 
- Rekrytera medlemmar till herrkommittén 
   
Golfakademin - Långsiktigt mål (10 år) – 1 lag i Elitserien för herrar och 1 lag i Elitserien för damer. Ska uppnås genom utveckling av egna produkter. 
- Målsättning enligt Projekt X för juniorer (SGF): ”Så många som möjligt, så länge som möjligt.” 
- Ökad träning på anläggningen året runt. 
- Mål för medlemsträning och för företagsgolf/träning ska tas fram. 
   
Tävlingar - Klubbens gemensamma tävlingsprogram ska vara varierat och locka både medlemmar och gäster   
- Skapa nya tävlingsformer inom samtliga grupper, för att få fler medlemmar att delta i tävlingsspel.   
- Ökat samspel mellan tävlingskommittéerna (Senior, Herr, Dam, Junior, Seriespel samt klubbens tävlingar).  
- Arrangera en större proffstävling för damer, som ett led i vårt 50/50 program. 
   
Kommunikation - Vår kommunikation ska spegla vår Kultur med ledorden Gemenskap, Respekt, Jämställdhet och Hållbarhet.  
- I bildmaterial där personer syns ska vi kommunicera en diversifierad bild: unga, gamla, kvinnor, män, etc.   
- Hållbarhetsperspektivet ska kontinuerligt lyftas fram 
- Ny/uppdaterad hemsida 
   
Miljö - Värna den yttre och inre miljön till nytta för människor och natur.  
- Ökad hållbarhet och miljöanpassning, särskilt att öka den biologiska mångfalden.  
- Bidra till att öka medlemmars, gästers och anställdas förståelse för och engagemang i miljö- och hållbarhetsfrågor 
   
Restaurang - Ett restaurang- och kioskutbud av mat och dryck som tilltalar våra besökare (unga, gamla, kvinnor, män, allergiker, etc.)  
- Utökad kvällsverksamhet för bättre klubbliv och gemenskap 
   
Shop - Etablera en gemensam reception och shop för alla ärenden
- Erbjuda ett brett utbud av golfkläder och golfutrustning  
- Arbeta för att shoputbudet (t.ex. kläder och bagar) går mot ett ökat hållbarhetsfokus 
- Erbjuda en högkvalitativ lektions- och custom fitting upplevelse hand i hand med Golfakademin