Kommittéer

 

Vårt aktiva kommittéengagemang ger en livlig stämning och trivsam gemenskap bland medlemmarna i  klubben. Det ideella arbetet är ett fantastiskt stöd för klubben och dess utveckling – i alla riktningar.

Kommittéarbetet är avgörande för klubbens olika arrangemang, aktiviteter och tävlingar för både damer, herrar, seniorer och juniorer. Utöver detta så hjälper våra engagerade medlemmar till att sprida sina praktiska och teoretiska kunskaper och erfarenheter som rör klubben och golfvärlden till övriga medlemmar, vilket gör att klubben ständigt hålls i rörelse framåt.

Är du intresserad av att bli en del av det gäng glada golfare som bidrar till vår välfungerande verksamhet är du välkommen att ta kontakt med någon av våra kommittéordförande.