Herrgolfen 2023

Bild från Finaldagen 2022.

Välkommen till årets herrgolf !


Gäller givetvis våra trogna spelare men vi hoppas också kunna locka tillbaka de som tidigare spelat herrgolf men av olika anledningar gjort uppehåll. Vi välkomnar också nya herrgolfare, antingen om du är ny i klubben eller inte hittat in i vår gemenskap. Eftersom vi kan erbjuda lottade starttider kan du hitta nya kompisar. De flesta av oss är 50+ varför det vore roligt med föryngring.

 

Så här har vi tänkt upplägget för 2023.

 

Vi startar "Race to the Final" med den första tävlingen den 19 april och avslutar med den spännande Shootout-tävlingen den 30 september.
NYTT DATUM: 7 oktober

Hela tävlingsprogrammet finns på Tävlingsprogram 2023 | Kungsbacka GK 
Tävlingsvillkoren finns på Tävlingsvillkor | Kungsbacka GK

Ny klassindelning

Förra året var det mycket ojämnt deltagarantal i de olika klasserna. I syfte att få jämnare klasser har vi justerat klassindelningen. De nya gränserna finns på Tävlingsvillkor | Kungsbacka GK

Fyra omgångar

Årets tävlingar delas in i 4 omgångar. Omgång 1-3 består av 6 tävlingar varav 5 på Gamla Banan och den 6.e tävlingen går på Nya Banan. Då har vi en Shotgun tävling över 9 hål med efterföljande prisutdelning för omgången. Omgång 4 består av 4 tävlingar på Gamla Banan. Prisutdelning för den sista omgången sker efter Finalspelet.

Närmast hål

För tävlingarna på Gamla Banan har vi "Närmast hål" på hål 18.
På Nya Banan gäller hål 8.
Redovisning sker på hemsidan.

Order of Merit, OOM

För varje tävling beräknas OOM-poäng per klass enligt följande:

Vinnaren får 20 poäng, tvåan får 15 poäng, trean får 12 poäng, fyran får 10 poäng, femman får 8 poäng, sexan får 7 poäng, sjuan får 6 poäng, åttan får 5 poäng, nian får 4 poäng, tian får 3 poäng, elvan får 2 poäng. Övriga får 1 poäng.

OOM-poängen ligger till grund för

  • Omgångens segrare
  • Årets Golfare

För Omgångens segrare räknas för omgångarna 1-3 de fyra bästa resultaten av sex tävlingar.
Obs! Ändrat från omgång 2 till fyra bästa av de fem tävlingarna på Gamla Banan.

För omgång 4 räknas de tre bästa resultaten av de fyra tävlingarna.
Ändrat till fyra bästa av fem tävlingar i och med ytterligare en tävling 4  oktober.

För Årets Golfare räknas de femton bästa resultaten av alla tävlingarna, d v s inkl tävlingarna på Nya Banan.

Vid eventuellt klassbyte tillhör man den klassen man spelat flest tävlingar i men får tillgodoräkna sig alla intjänade poäng. Vid lika antal tävlingar tillhör man den senaste klassen. Denna justering stöds inte av GIT men vi kommer att ha en manuell bevakning av klassbyten och redovisa det korrigerade resultatet separat på hemsidan.

Finalspelet

De 40 spelare, sett över alla klasserna, som samlat flest OOM-poäng i "Race to The Final" blir kvalificerade till Finalspelet. De 20 med lägst hcp i sista tävlingen blir en grupp "Gul grupp" och de 20 övriga blir "Röd grupp".

Den gula gruppen spelar från tee 56 (fd gul tee) och den röda gruppen från tee 48 (fd röd tee).
I varje grupp spelar man först nio håls matchspel på Nya Banan. Den med flest poäng spelar mot den med lägst poäng. Matcherna spelas med hcp. De tio vinnarna går vidare till Shootout-spel och här spelar vi scratch. För varje hål slås den med flest antal slag ut och på avslutande 9.e hålet återstår två spelare.

SPÄNNANDE ELLER HUR!

Tabell för finalspelet kommer löpande att redovisas på hemsidan.

Eclectic

På samma sätt som förra året har vi både en Brutto- och Nettotävling löpande under hela året på Gamla Banan.

Resultatet av den finns hela tiden på Min Golf.

VTP och Lottade starttider

För tävlingarna på Gamla Banan kommer vi att ha både alternativet med Valfri Tid och Partner -VTP- och Lottade starttider. 

Tävlingarna på Nya banan spelas med Shotgunstart kl 16.30 i lottade bollar.
Mer detaljer om detta finns i Tävlingsvillkoren.

Bra att veta: Begränsningen i klubben med max tre bokade starttider påverkas inte för de som väljer lottad starttid.

Sista anmälningstid - två alternativ

För de som väljer lottad starttid (tidig start mellan kl 10-11 eller sen start mellan kl 15-16) gäller sista anmälningstid måndag kl 17.00. 
Måndag kl 17.00 gäller även tävlingarna på Nya Banan.

För övriga gäller sista anmälningstid onsdag kl 17.00.

Starttiderna på Gamla Banan som publiceras på nätet är pga ovanstående hantering av de två alternativen förskjutna 7 timmar. Exempel: kl 10.00 står 17:00 osv. På mejl som skickas ut står de verkliga tiderna.

Priser/Prisutdelningar

Antal priser och värdet är beroende av antalet deltagare. De flesta priserna utgörs av presentkort. 

För varje tävling räknar vi med pris till de tre bästa/klass. Dessutom införs i år ett Bruttopris för de som spelar från tee 59, fd Gul tee. Gäller även från tee 62, fd Vit tee, om någon till äventyrs vill spela därifrån. Priset sponsras av Golfkrogen.
För Shotgun-tävlingarna på Nya Banan har vi även ett lagpris till bästa boll. 
För varje Omgång får klassvinnarna pris.
För Årets golfare får klassvinnarna pris.
Eclecticvinnarna får var sitt pris.
För Närmast hål får vinnaren ett modernt whiskyglas plus en trepack bollar som sponsras av Lollos golfshop.

För Finalspelet delas ut pris till de tre bästa/grupp. Vinnarna får dessutom fritt spel på herrgolfen år 2024.

Specialpris - PRO-AM

En extra krydda är att vi i de två första Shotguntävlingarna på Nya Banan tävlar om tre PRO-AM platser i den stora LETAS-tävlingen (Ladies European Tour) som spelas på Hamra den 16 augusti. 

Prisutdelningarna har som syfte att bidra till den sociala gemenskapen.

Se på tävlingsvillkoren vad gäller ombud.

Kick Off

Onsdagen den 12 april kl 18 har vi Kick Off med deltagande av vår nya Klubbchef, representanter för banan, regelkommittén, och våra tränare. Vi kommer då också givetvis att gå igenom årets upplägg.
Separat inbjudan kommer.

 

Utflykter

En vårutflykt till Falkensberg Gk äger rum den 12 maj.
En höstutflykt med buss till Laholms Golfklubb planeras till 15 september.

Vi ser fram emot ett spännade år för Herrgolfen!

Svante, Tommie, Ulf och Nisse