Herrgolfens tävlingsbestämmelser

Öppen herrtävling för seniorer, från året man fyller 22, (Ö)* som spelas över 18 hål, från vit, gul, blå resp. röd tee (nytt från 2020),
under tiden april - september. Ev. undantag, se KbGks hemsida/Herrgolfen. 
Datum enligt KbGK,s tävlingsprogram.
* (Ö) = Greenfeegäster välkomna!

Nytt från 2020 är att D-klassen nu är borttagen och att man spelar i den klass som hcp anger. Alla resultat accumuleras numera
oavsett vilken tee man spelar ifrån. Det är alltså möjligt att välja olika tee:s olika onsdagar. Undantag eclecticen! (se nedan)

Reserverade starttider: april - sept, 07.00 - 12.00 och 13.00 - 17.00,  dock ej i juli.

Tävlingen är indelad i tre (3) klasser: ( Giltig klass ; minst 6 deltagare )
Klass A : exakt hcp  - 12,5 : Klass B : exakt hcp 12,6 - 19,3 : Klass C : exakt hcp 19,4 - 36,0. Nya gränser från 2020!
Klass A spelar slagtävling. Klasserna B och C spelar slaggolfstävling.

 

Resulten presenteras på Herrgolfens anslagstavla i klubbhuset och på Resultatsidan på vår hemsida.

På scorekorten skall anges både exakt hcp (för OG) och spelhandicap (regel 6-2) samt spelarens Golf-id.

Valfri starttid och spelpartner.
Sista starttid är kl. 18.00


Samma dag, före tävlingsrond, är träningsspel på banan förbjudet.
Tvister, regeltolkningar o. dyl. avgörs av tjänstgörande tävlingsledare.
Anmälningsavgift: 60:- + ev. tävlingsgreenfee.
Anmälan, samt erläggande av anmälningsavgift skall ske innan start och görs via egen dator, surfplatta eller telefon.
Saknar man helt datakommunikation, kan anmälan och betalning ske i shopen.
OBS! Varje onsdagstävling är, om inget annat anslås, hcp-påverkande
Scorekortet skall lämnas till tävlingsledningen efter varje tävlingsrond.

Samtliga pristagare / onsdag premieras vid månadsavslutningen, som sker den första
tävlingsonsdagen i nästkommande månad.
(pristagare och tid för prisutdelning; se anslagstavlan)

OBS! Månadspriserna hämtas personligen eller via föranmält ombud på månadsavslutningen.

Veckopriserna kan hämtas hos Onsdagskommittén vid lämpligt tillfälle.

De tjugo (20) främst placerade i resp. klass / onsdag erhåller poäng enligt fastställd poängmall.

Förutom placeringspoäng till de tjugo (20) främsta erhåller samtliga deltagare även en (1) närvaropoäng.
De tre (3) bästa resultaten av fyra (4) under en kalendermånad adderas för resp. spelare
och vid prisutdelningen premieras enligt följande indelning:

Klass A : 6 priser
Klass B : 6 priser
Klass C : 6 priser

(vid 5 onsdagar väljer kommitén bort den sista onsdagen i månaden) 

OBS! För KbGK-spelare gäller även att erhållna poäng från samtliga tävlingsonsdagar
adderas löpande över kalendermånad och ligger som underlag,
dels för deltagande i Ryder Cup-laget, dels till "årets onsdagsgolfare" i resp. klass.
Kvalificeringspoäng för deltagande i Ryder Cup erhålles enbart vid spel från vit resp. gul tee.

OBS ! Sista kval.omgång till Ryder Cup är sista onsdagstävlingen i Juli.

Samtliga deltagare (även greenfeespelare) ingår automatiskt, utan extra kostnad,
i Onsdagskommitténs eclectictävling, som omfattar hela säsongen (april - september).
OBS! Eclecticen räknas bara när man spelar den tee som spelades vid första Onsdagsgolfen för året.
Vid spel från övriga tee räknas inte resultatet in i eclecticen.

Vinnaren varje onsdag i repektive klass är också kvalificerad till Vinnarfinalen, som spelas söndagen efter sista Onsdagstävlingen,
där även September månads priser delas ut.

Resultatredovisning sker snarast efter resp. tävlingsdag och prislistor anslås efter
sista onsdagen i månaden.

I övrigt enl. The Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews: RULES OF GOLF
samt Svenska Golfförbundets Spel- och Tävlingshandbok.