Herrgolfens tävlingsvillkor

Onsdagsgolfen är en öppen herrtävling för seniorer, från året man fyller 22, som spelas över 18 hål, från vit, gul, blå resp. röd tee (nytt från 2020),
under tiden april - september enligt KbGK:s tävlingsprogram.

Nytt från 2020 är att D-klassen nu är borttagen och att man spelar från valfri tee i den klass som aktuellt exakt hcp anger.
Alla resultat ackumuleras numera oavsett vilken tee man spelar ifrån.
Det är alltså möjligt att välja olika tee:s olika onsdagar. Undantag eclecticen! (se nedan)

Valfri starttid och spelpartner gäller. Reserverade starttider är 13.00 - 17.00 (nytt för 2021),  undantaget juli.
Det går precis lika bra att boka in sig på vilken valfri tid som passar under dagen.
Sista starttid är kl. 18.00

Tävlingen är indelad i tre (3) klasser: ( Giltig klass kräver minst 6 deltagare )
Klass A : exakt hcp  - 14,2 : Klass B : exakt hcp 14,3 - 21,0 : Klass C : exakt hcp 21,1 - 54,0. OBS! Nya gränser från 2021!
Högsta sammanlagda spel-hcp i bollen är 150
Klass A spelar slagtävling. Klasserna B och C spelar slaggolf. 

Resultaten presenteras på Herrgolfens anslagstavla i klubbhuset och på Resultatsidan på vår hemsida.

På scorekorten skall anges både exakt hcp och spelhandicap för den tee som spelas (regel 3-3) samt spelarens Golf-id (=medlemsnummer).
Spelaren är ensam ansvarig för att rätt spel-hcp (antal slag enligt slopetabellen) står på scorekortet.

Samma dag, före tävlingsrond, är träningsspel på banan förbjudet (regel 5.2b).
Tvister, regeltolkningar etc. avgörs av tjänstgörande tävlingsledare.
Tävlingsavgiften är 60:- + ev. tävlingsgreenfee.

Anmälan, samt erläggande av anmälningsavgift skall ske innan start och görs via internet (egen dator, surfplatta eller telefon).
Vid anmälan skall Golf-id skrivas i rutan för Medlemsnummer. (gamla medlemsnumret används inte längre)
Om man helt saknar datakommunikation, kan anmälan och betalning ske i shopen.

Genom att anmäla sig till en Onsdagstävling, godkänner man att relevanta personuppgifter publiceras på klubbens olika
informationssidor (undantag vid skyddat personnummer).

Varje onsdagstävling är handicapgrundande, om inget annat beslutas av tävlingsledningen.
Scorekortet måste lämnas till tävlingsledningen efter varje tävlingsrond.

Prisutdelning för föregående månad äger rum vid månadsavslutningen, som sker den första tävlingsonsdagen i nästkommande månad.
Pristagare och tid för prisutdelning anslås på Herrgolfens anslagstavla.
Vid lika resultat  tillämpas spelhandicapmetoden i första hand och därefter den matematiska metoden.

OBS! Månadspriserna hämtas personligen eller via föranmält ombud på månadsavslutningen.

Även veckopriserna kan hämtas på månadsavslutningen eller hos Onsdagskommittén vid lämpligt tillfälle (de tre klassvinnarna varje vecka).

De tjugo (20) främst placerade i resp. klass / onsdag erhåller poäng enligt fastställd poängmall.

Förutom placeringspoäng till de tjugo (20) främsta erhåller samtliga deltagare även en (1) närvaropoäng.
De tre (3) bästa resultaten av fyra (4) under en kalendermånad adderas för resp. spelare och premieras 
vid prisutdelningen enligt följande:

Klass A : 6 priser
Klass B : 6 priser
Klass C : 6 priser

(Vid 5 onsdagar i en månad väljer kommittén bort den sista onsdagen i månaden) 

OBS! För KbGK-spelare gäller även att erhållna poäng från samtliga tävlingsonsdagar
adderas löpande och ligger dels till grund för deltagande i Ryder Cup-laget, dels till "årets onsdagsgolfare" i resp. klass.
Kvalificeringspoäng för deltagande i Ryder Cup erhålles enbart vid spel från vit resp. gul tee.

OBS ! Sista kval.omgång till Ryder Cup är sista onsdagstävlingen i Juli.

Vinnaren varje onsdag i respektive klass är också kvalificerad till Vinnarfinalen, som spelas söndagen efter sista Onsdagstävlingen,
där även september månads priser delas ut.

Samtliga deltagare (även greenfeespelare) ingår automatiskt utan extra kostnad,
i Onsdagskommitténs eclectictävling, som omfattar hela säsongen (april - september).
OBS! Eclecticen räknas bara när man spelar den tee som spelades vid första Onsdagsgolfen för året.
Vid spel från övriga tee räknas inte resultatet in i eclecticen.

Resultatredovisning sker snarast efter resp. tävlingsdag och prislistor anslås efter
sista onsdagen i månaden.

Spelare, som av medicinska skäl behöver använda persontransporthjälpmedel ska kunna visa upp ett skriftligt tillstånd ifrån hemmaklubbens
styrelse (baserat på läkarintyg). Spelaren bokar själv golfbil via klubbens reception.

Onsdagstävlingarna spelas enligt Regler för Golfspel, KbGK:s Lokala Regler, Spel- och tävlingshandboken kapitel 1-3 samt WHS (World Handicap System).

Detta gäller från den 1 juni 2021.

Dessa är de viktigaste förändringarna i de tillfälliga kompletterande tävlingsvillkoren:

Samtliga tävlingar ska spelas enligt ordinarie Regler för golfspel.
För att en rond ska vara handicapgrundande – oavsett om det är en tävlings- eller sällskapsrond – måste den också spelas enligt ordinarie Regler för golfspel.

De coronarelaterade undantagen till golfreglerna försvinner därmed från och med 1 juni. Det innebär att
krattor ska tillbaka,
ingen lägesförbättring i bunkrar,
hålet får inte längre göras grundare,
det är valfritt att ta ur flaggstången och
resultathantering ska följa regel 3.3b. (t ex byte av scorekort)