Herrgolfens tävlingsvillkor

Herrgolfens tävlingsvillkor

Herrgolfen spelas som Valfri start och partner och är öppen för seniorer från det år spelaren fyller 22 år. Tävlingen spelas över 18 hål, från vit, gul, blå eller röd tee, mellan april till september, se KbGK:s tävlingsprogram.

Tävlingen är indelad i tre klasser - (Giltig klass kräver minst 6 deltagare)

A-klass : +8,0 – 10,8

B-klass :  10,9 – 16,8

C-klass :  16,9 – 54,0

Tee 

Valfri tee vid varje enskild tävling. Viktigt att du själv anmäler vilken tee du önskar spela från.

Spelform 

Spelform är slagtävling i klass A och slaggolf i B- och C-klassen

Resultat

Resultaten presenteras för respektive tävling i Min Golf och herrarnas omklädningsrum.

Korrekt hcp

Spelaren är har eget ansvar för att rätt spel-hcp står på scorekortet innan tävlingen.

Träningsspel

Samma dag, före tävlingsrond är träningsspel på banan ej tillåtet.

Anmälan

Anmälan, samt erläggande av anmälningsavgiften görs innan anmälningstidens utgång via Min Golf. Genom att anmäla sig till en Herrtävling, godkänner man att relevanta personuppgifter publiceras på klubbens olika informationssidor.

Tävlingsavgift & greenfee

Tävlingsavgiften betalas vid anmälan och är 75 kr + ev. tävlingsgreenfee. 

Starttider

Utöver tävlingsanmälan som görs via Min Golf har varje deltagaren eget ansvar att boka en starttid. Starttid bokas via Min Golf, i Terminalen eller i shop/tidsbokningen.  

Hcp-grundande & Scorekortsinlämning 

Varje tävling är handicapgrundande, om inget annat beslutas av tävlingsledningen. Scorekorten måste lämnas till tävlingsledningen efter varje tävlingsrond. 

Omgångar 

En tävlingsomgång består av fyra tävlingsronder på Gamla banan och en avslutande separat tävling (9-hål) på Nya banan med start på eftermiddagen(kl 13.00–16.00). Direkt efter tävling är det gemensam prisutdelning med pizzaslice och öl.

Priser 

Antal priser/klass avgörs beroende på hur många deltagare som tävlar i respektive klass. Vid lika resultat tillämpas spelhandicapmetoden i första hand och därefter den matematiska metoden. Vid prisutdelning måste spelaren närvara alternativt utse ett ombud vid mottagandet av pris, observera att herrkommittén inte kan stå som ombud. 

Golfbil

Spelare som av medicinska skäl behöver använda golfbil ska kunna visa upp ett skriftligt tillstånd från hemmaklubben. Spelaren bokar själv golfbil.

Regeltolkningar

Onsdagstävlingarna spelas enligt Regler för Golfspel, KbGK:s Lokala Regler, Spel- och tävlingshandboken kapitel 1-3 samt WHS (World Handicap System). Eventuella regeltolkningar avgörs av tjänstgörande tävlingsledare.