Herrgolfens tävlingsvillkor

Herrgolfens tävlingsvillkor

Herrgolfen är en lottad tävling som är öppen för seniorer från det år spelaren fyller 22 år. Tävlingen spelas över 18 hål, från vit, gul, blå eller röd tee, mellan april till september, se KbGK:s tävlingsprogram.

Tävlingen är indelad i fyra klasser - (Giltig klass kräver minst 6 deltagare)

A-klass : +8,0 – 10,8

B-klass :  10,9 – 16,8

C-klass :  16,9 – 54,0

Tee 

Valfri tee vid varje enskild tävling. Viktigt att du själv anmäler vilken tee du önskar spela från.

Spelform 

Spelform är slagtävling i klass A och slaggolf i B- och C-klassen

Resultat

Resultaten presenteras för respektive tävling i Min Golf.

Korrekt hcp

Spelaren är har eget ansvar för att rätt spel-hcp står på scorekortet innan tävlingen.

Träningsspel

Samma dag, före tävlingsrond är träningsspel på banan ej tillåtet.

Anmälan

Anmälan, samt erläggande av anmälningsavgiften görs innan anmälningstidens utgång via Min Golf. Genom att anmäla sig till en Herrtävling, godkänner man att relevanta personuppgifter publiceras på klubbens olika informationssidor.

Tävlingsavgift & greenfee

Tävlingsavgiften är 75 kr + ev. tävlingsgreenfee som betalas vid anmälan. 

Starttider

Vid anmälan framgår om tävlingen är en lottad tävling eller om den genomförs med valfri tid och partner. Vid valfri tid och partner måste man utöver tävlingsanmälan också boka en starttid via ordinarie tidbokningsschema i Min Golf eller via receptionen. 

Hcp-grundande & Scorekortsinlämning 

Varje tävling är handicapgrundande, om inget annat beslutas av tävlingsledningen. Scorekorten måste lämnas till tävlingsledningen efter varje tävlingsrond. 

Omgångar 

En tävlingsomgång består av fyra tävlingsronder på Gamla banan och en avslutande separat tävling (9-hål) på Nya banan med start på eftermiddagen(kl 13.00–16.00). Direkt efter tävling är det gemensam prisutdelning med pizzaslice och öl.

Priser 

Antal priser/klass avgörs beroende på hur många deltagare som tävlar i respektive klass. Vid lika resultat tillämpas spelhandicapmetoden i första hand och därefter den matematiska metoden.

Golfbil

Spelare som av medicinska skäl behöver använda golfbil ska kunna visa upp ett skriftligt tillstånd från hemmaklubben. Spelaren bokar själv golfbil.

Regeltolkningar

Onsdagstävlingarna spelas enligt Regler för Golfspel, KbGK:s Lokala Regler, Spel- och tävlingshandboken kapitel 1-3 samt WHS (World Handicap System). Eventuella regeltolkningar avgörs av tjänstgörande tävlingsledare.